RSS
Betűrendes mutató

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Közegészségügy

Közegészségügy

A jó egészségi állapot az európai polgárokat leginkább foglalkoztató kérdések egyike. Az Európai Unió (EU) ezért az összes európai politikán és tevékenységen keresztül minél magasabb szintű egészségvédelem megvalósítására törekszik, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ.) 168. cikkével összhangban. Az uniós egészségpolitika célja különösen a közegészségügy javítása, a járványok és az egészséget fenyegető kockázatok megelőzése (beleértve az európai polgárok életvitelével összefüggőeket is), valamint a kutatás előmozdításán keresztül a jelentősebb egészségügyi csapások elleni küzdelem. A közösségi fellépések kiegészítik a nemzeti szakpolitikákat, és az Unió ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést az egészségvédelem terén.
A nemzeti egészségpolitika meghatározása azonban továbbra is a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ennélfogva az uniós fellépések nem terjednek ki sem az egészségügyi szakpolitikák meghatározására, sem az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezésére és biztosítására.
Az európai egészségpolitika ezért nem más, mint a tagállamokkal megosztott hatáskör kialakítása és a nemzeti szakpolitikák kiegészítése. Az EU és a tagállamok harmadik országokkal és illetékes nemzetközi szervezetekkel is együttműködhetnek.

Lásd még

  • További információk: az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság Közegészségügy című internetes oldalán
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére