RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kansanterveys

KansanterveysHyvä terveys on yksi EU:n kansalaisten suurimmista huolenaiheista. Euroopan unioni (EU) pyrkiikin kaikissa politiikoissaan ja toimissaan kehittämään terveydensuojelun tasoa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 168 artiklan mukaisesti. Unionin terveyspolitiikan tavoitteena on ennen kaikkea parantaa kansanterveyttä, ehkäistä sairauksia ja terveyteen kohdistuvia vaaroja eurooppalaisten elintapoihin liittyvät vaarat mukaan lukien sekä torjumaan laajalle levinneitä vaarallisia sairauksia edistämällä tutkimusta. Unionin toiminta täydentää kansallisia politiikkoja, ja EU kannustaa jäsenvaltioiden välistä terveysalan yhteistyötä.
Kansallisen terveyspolitiikan määritteleminen kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan. Tämän vuoksi EU:n ei pidä pyrkiä määrittelemään terveyspolitiikkaa eikä terveys- ja hoitopalveluiden järjestelyjä ja tarjoamista.
EU:n terveyspolitiikan tehtävänä on sen sijaan kehittää jäsenvaltioiden kanssa jaettua toimivaltaa sekä täydentää kansallisia politiikkoja. EU:lla ja jäsenvaltioilla on lisäksi mahdollisuus tehdä yhteistyötä kolmansien maiden ja toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Katso myös

  • Lisätietoa saa Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston verkkosivuilta.
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun