RSS
Tähestikuline nimestik

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Rahvatervis

Rahvatervis

Hea tervise säilitamine on Euroopa kodanike jaoks üks tähtsamaid teemasid. Seepärast püüab Euroopa Liit (EL) kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 168 saavutada kõigi Euroopa poliitikate ja tegevuste kaudu tervisekaitse taseme tõusu. Eelkõige on ELi tervishoiualane poliitika suunatud rahvatervise parandamisele, haiguste ja terviseohtude ärahoidmisele (sealhulgas seoses Euroopa kodanike elustiiliga) ning võitlusele peamiste tervisehäirete vastu uurimistöö edendamise kaudu. Ühenduse meetmed täiendavad siseriiklikke poliitikaid ning Euroopa Liit innustab liikmesriike tervishoiualasele koostööle.
Siiski jääb riikliku tervishoiupoliitika määratlemine liikmesriikide ainupädevusse. Seega ei sisalda ELi meetmed tervishoiupoliitika määratlemist ega tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamist ja pakkumist.
Seepärast piirdub Euroopa tervishoiupoliitika koos liikmesriikidega jagatud pädevuse väljatöötamise ja riiklike meetmete täiendamisega. EL ja liikmesriigid võivad teha koostööd ka kolmandate riikide ja pädevate rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Vt ka:

  • Lisateave: Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi rahvatervise veebisait
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles