RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Folkesundhed

Folkesundhed

At have et godt helbred er en af de ting, som de europæiske borgere går mest op i. Den Europæiske Union (EU) bestræber sig derfor på at have et højt niveau af helbredsbeskyttelse i alle sine politikker og foretagender i overensstemmelse med artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Fællesskabets politik på sundhedsområdet sigter navnlig på at forbedre folkesundheden, på at forebygge sygdomme og sundhedsfarer herunder dem, der er knyttet til europæernes levevis, såvel som på at bekæmpe alvorlige sygdomme og at fremme forskningen. Fællesskabets indsats supplerer de nationale politikker, og Unionen tilskynder til samarbejde mellem medlemsstaterne på sundhedsområdet.
Udformningen af de nationale sundhedspolitikker forbliver dog medlemsstaternes enekompetence. Følgelig kan EU’s virksomhed ikke omfatte udformning af hverken sundhedspolitik eller organisation og ydelse af sundhedstjenester og medicinsk pleje.
EU’s sundhedspolitik består derfor i at kompetenceudvikling sammen med medlemsstaterne og i at supplere de nationale politikker. I øvrigt har EU og medlemslandene mulighed for at samarbejde med tredjelande og de kompetente internationale organisationer.

Se endvidere

  • For yderligere oplysninger, se netstedet hos Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse.
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top