RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Veřejné zdraví

Veřejné zdraví

Těšit se dobrému zdraví je jedním z hlavních zájmů evropských občanů. Evropská unie (EU) se proto v souladu s článkem 168 Smlouvy o fungování Evropské unie snaží dosáhnout vyšší úrovně ochrany zdraví prostřednictvím všech evropských politik a činností. Politika EU o zdravotních záležitostech je zaměřená zejména na zlepšení veřejného zdraví, prevenci nemocí a hrozeb pro zdraví (včetně těch, které se týkají životního stylu evropských občanů) a boj proti velkým zdravotním problémům podporou výzkumu. Opatření Společenství doplňují vnitrostátní politiky a Unie vybízí ke spolupráci mezi členskými státy v oblasti zdraví.
Definování národních zdravotních politik však zůstává výhradní kompetencí náležející členským státům. V důsledku toho opatření EU nemá zahrnovat definici zdravotních politik, ani organizaci a poskytování zdravotních služeb a lékařské péče.
Evropská zdravotní politika se proto skládá z rozvoje sdílené kompetence s členskými státy a doplňování národních politik. EU a členské státy mohou rovněž spolupracovat se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi.

Viz také

  • Další informace: internetová stránka Veřejné zdraví Generálního ředitelství Evropské komise pro zdraví a spotřebitele
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky