RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Otyłość, odżywianie i aktywność fizyczna

W obliczu niepokojącego zjawiska, jakim jest wzrost liczby osób otyłych w Unii Europejskiej (UE), zwłaszcza wśród dzieci, Rada wzywa państwa członkowskie do podejmowania działań na rzecz promowania zdrowej żywności i aktywności fizycznej.

AKT

Konkluzje Rady ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i konsumentów z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie otyłości, odżywiania i aktywności fizycznej [Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Elementy przeciwdziałania otyłości

Otyłość to patologia, u podstaw której leży wiele czynników. Aby skutecznie z nią walczyć, konieczne jest całościowe podejście do zapobiegania, obejmujące wszystkie zainteresowane strony na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim i ogólnoświatowym.

Promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej pozwala ograniczać otyłość, ale też ryzyko związanie z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą i niektórymi nowotworami. Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna w dużym stopniu wpływają na poprawę jakości życia.

Ponieważ aktywność fizyczna jest częścią zdrowego stylu życia, niezwykle istotne jest, aby zaszczepiać w dzieciach i młodzieży pozytywne nastawienie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej w szkołach oraz w czasie wolnym. Trzeba też pamiętać, aby naukę zdrowego stylu życiu zaczynać we wczesnym wieku.

Zalecane środki

Rada wzywa państwa członkowskie i - w stosownych przypadkach Komisję Europejską - do opracowania i realizacji inicjatyw, których celem będzie promowanie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. Obejmuje to w szczególności następujące działania:

Zdrowe odżywianie

 • pozwolić obywatelom na dokonywanie wyborów w zakresie zdrowego odżywiania, propagując dostępność zdrowej żywności i jej przystępność cenową,
 • zwiększać świadomość obywateli w zakresie związku między odżywianiem a zdrowiem, dostarczaniem energii do organizmu a jej zużywaniem, żywnością, która zmniejsza ryzyko chorób przewlekłych a wyborami w zakresie zdrowego odżywiania,
 • dbać o to, aby konsumenci nie byli wprowadzani w błąd poprzez kampanie reklamowe, działania marketingowe i promocyjne. Należy w szczególności zapewnić, aby łatwowierności dzieci i ich ograniczone doświadczenia w zakresie mediów nie były wykorzystywane,

Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych podmiotów

 • pozwolić osobom zajmującym się profesjonalnie zdrowiem na regularne udzielanie praktycznych porad pacjentom i rodzinom na temat korzyści płynących z optymalnego odżywiania i zwiększania aktywności fizycznej,
 • zachęcać wszystkich zainteresowanych, którzy mogą przyczynić się do promowania zdrowego odżywiania (np. producentów i przetwórców żywności, detalistów i restauratorów) do podejmowania stosownych inicjatyw,

Włączenie do innych działań

 • włączyć żywienie i aktywność fizyczną do polityki na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowymi i europejskim we wszystkich dziedzinach mających znaczenie w tym zakresie (np. polityka mająca na celu ograniczenie negatywnego wpływu nadmiernego spożywania alkoholu),

Aktywność fizyczna i edukacja

 • monitorować zmiany w ramach zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród obywateli oraz prowadzić programy badawcze i ustanawiać podstawy naukowe podejmowanych w tej dziedzinie środków,
 • stymulować oferowaną w szkołach naukę w zakresie wyborów żywieniowych, nakłaniać do oferowania w szkołach zdrowej żywności i zachęcać dzieci i młodzież do codziennej gimnastyki,
 • opracować metody kształcenia w dziedzinie żywienia i aktywności fizycznej, które powinny stanowić część ogólnej edukacji zdrowotnej. W ramach edukacji zdrowotnej należy zwrócić szczególną uwagę na takie tematy jak walka z paleniem tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, zażywanie narkotyków oraz promowanie zdrowia seksualnego i zdrowia psychicznego,
 • zachęcać pracodawców do oferowania na stołówkach w miejscu pracy zdrowej żywności oraz do udostępniania sprzętów zachęcających do aktywności fizycznej,
 • wspomagać rozwijanie środowiska miejskiego zachęcającego do aktywności fizycznej.

Kontekst

Wzrost powszechności występowania otyłości w całej UE jest zjawiskiem niepokojącym. Obecnie coraz więcej dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość. Liczby są alarmujące, a konsekwencje dalekosiężne, ponieważ otyłość idzie w parze ze wzrostem ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy.

Aby z tym zagrożeniem walczyć, w marcu 2005 r. Komisja uruchomiła Ogólnoeuropejską Platformę Działania w Zakresie Żywienia, Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Celem inicjatywy, która zrzesza ekspertów w dziedzinie odżywiania i aktywności fizycznej, jest reagowanie na rozpowszechniające się w Europie zjawisko otyłości i chęć opanowania go.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2011

Zobacz także

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony