RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zwaarlijvigheid, voeding en lichaamsbeweging

Het zorgwekkende fenomeen van groeiend overgewicht in de Europese Unie (EU), met name onder kinderen, is aanleiding voor de Raad om de lidstaten te verzoeken een gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging te stimuleren.

BESLUIT

Conclusies van de Raad Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken van 3 juni 2005 "Zwaarlijvigheid, voeding en lichaamsbeweging " [Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Aspecten van de bestrijding van zwaarlijvigheid

Zwaarlijvigheid is een door meerdere factoren veroorzaakte kwaal die een alles omvattende preventieve aanpak vereist, zoals inspanningen van de verschillende belanghebbenden op plaatselijk, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal niveau.

Het bevorderen van gezonde eetgewoonten en lichaamsbeweging heeft het potentieel om het risico van zwaarlijvigheid, maar ook van hoge bloeddruk, hartaandoeningen, diabetes en bepaalde vormen van kanker, te verlagen. Meer in het algemeen kunnen gezonde eetgewoonten en lichaamsbeweging de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Een gezonde leefstijl is onlosmakelijk met lichaamsbeweging verbonden. Daarom is het van het grootste belang dat kinderen en jongeren leren op school en in de vrije tijd een sport te beoefenen en aan lichaamsbeweging te doen. Een gezonde leefstijl moet reeds op vroege leeftijd worden aangeleerd.

Aanbevolen maatregelen

De Raad roept de lidstaten en, waar nodig, de Europese Commissie op initiatieven te ontplooien die ten doel hebben gezonde eetgewoonten en lichaamsbeweging te bevorderen. Dit omvat onder andere de volgende acties:

Gezonde eetgewoonten

 • de burgers in staat stellen goede voedingskeuzen te maken en ervoor zorgen dat gezonde voedingsopties beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn;
 • de kennis van het publiek verbeteren over het verband tussen eetgewoonten en gezondheid, en tussen energieopname en energieverbruik, over diëten die het risico van chronische ziekten verkleinen, en over gezonde levensmiddelen;
 • waarborgen dat de consumenten niet worden misleid door reclame-, marketing- en promotieactiviteiten. Er moet in het bijzonder op worden toegezien dat de goedgelovigheid van kinderen en hun beperkte ervaring met de media niet worden uitgebuit.

Inschakeling van alle belanghebbenden

 • gezondheidswerkers in staat stellen om routinematig praktisch advies te verstrekken aan patiënten en gezinnen over het profijt van optimale eetgewoonten en meer lichaamsbeweging;
 • belanghebbenden die de bevordering van gezonde eetgewoonten kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld levensmiddelenproducenten, voedselverwerkende bedrijven, kleinhandelaars, restaurateurs) aanmoedigen om initiatieven daartoe te nemen;

Integratie in andere beleidsgebieden

 • voeding en lichaamsbeweging integreren in alle relevante beleidsgebieden op plaatselijk, regionaal, nationaal en Europees niveau (bijvoorbeeld in het beleid ter vermindering van de schadelijke gevolgen van buitensporig alcoholgebruik);

Lichaamsbeweging en educatie

 • de tendensen inzake gezonde voeding en lichaamsbeweging onder de bevolking in het oog houden en het onderzoek en de wetenschappelijke basis voor maatregelen op dit gebied verder ontwikkelen;
 • het onderwijs over en het verstrekken van gezonde voeding op school stimuleren en kinderen en jongeren in staat stellen dagelijks aan lichaamsbeweging te doen;
 • activiteiten op het gebied van voeding en lichaamsbeweging voor kinderen ontwikkelen als vast onderdeel van gezondheidseducatie in het algemeen. In de gezondheidseducatie moet de aandacht tevens worden gericht op zaken als bestrijding van roken, buitensporig alcoholgebruik, drugsgebruik en bevordering van de seksuele en de geestelijke gezondheid;
 • werkgevers aansporen om in bedrijfskantines gezonde voeding aan te bieden en adequate faciliteiten te bieden die ertoe aanmoedigen aan lichaamsbeweging te doen;
 • de ontwikkeling aanmoedigen van stadsvoorzieningen die bevorderlijk zijn voor lichaamsbeweging.

Context

De toename van zwaarlijvigheid in de hele Europese Unie is een bijzonder zorgwekkende trend. Een groeiend aantal kinderen is tegenwoordig te zwaar of zwaarlijvig. Dit zijn alarmerende cijfers met vergaande consequenties. Zwaarlijvigheid gaat gepaard met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en diabetes.

Om deze verontrustende tendens tegen te gaan, heeft de Commissie in maart 2005 een autresEuropees platform op het gebied van eetgewoonten, lichaamsbeweging en gezondheid (DE) (EN) (FR) opgericht. De bedoeling van dit initiatief, waarin deskundigen op het gebied van voeding en lichaamsbeweging samenwerken, is de trend van zwaarlijvigheid in Europa tegen te gaan.

Laatste wijziging: 30.06.2011

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven