RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lihavuus, ravinto ja liikunta

Etenkin lasten lihavuuden yleistyminen Euroopan unionissa (EU) on huolestuttava ilmiö, johon neuvosto kehottaa jäsenvaltioita reagoimaan toimilla terveellisen ravinnon ja liikunnan edistämiseksi.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätelmät (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat), annettu 3. kesäkuuta 2005, "Liikalihavuus, ravitsemus ja liikunta " [ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Lihavuuden torjuntaan liittyvät tekijät

Sairaalloiseen lihavuuteen on monia syitä. Sen tehokas torjunta edellyttää laaja-alaista ennaltaehkäisevää lähestymistapaa, johon kuuluu useiden osapuolten toimia paikallisella, alueellisella, kansallisella, Euroopan ja koko maailman tasolla.

Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen voi vähentää monien sairauksien ja vaivojen, kuten liikalihavuuden, verenpainetaudin, sydänsairauksien, diabeteksen ja tiettyjen syöpämuotojen, riskiä. Terveellinen ravinto ja liikunta parantavat yleensä huomattavasti elämänlaatua.

Liikuntaa pidetään terveellisen elämäntyylin olennaisena osana. Sen vuoksi on erittäin tärkeää totuttaa lapset ja nuoret nauttimaan urheilusta ja liikunnasta koulussa ja vapaa-aikana. Terveellisten elämäntapojen opettelu on aloitettava varhaisella iällä.

Suositellut toimet

Neuvosto kehottaa jäsenvaltioita ja tarpeen mukaan komissiota suunnittelemaan ja toteuttamaan aloitteita terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistämiseksi. Etenkin seuraavia toimia suositellaan:

Terveellinen ruokavalio

  • Edistetään kansalaisten mahdollisuuksia tehdä terveellisiä ruokavaliovalintoja ja varmistetaan, että terveellisiä ja kohtuuhintaisia ateriavaihtoehtoja on helposti saatavilla.
  • Lisätään kansalaisten tietämystä ruokavalion ja terveyden sekä energian saannin ja kulutuksen välisestä suhteesta sekä kroonisten sairauksien riskiä alentavista ruokavalioista ja terveellisistä elintarvikevalinnoista.

Huolehditaan siitä, että kuluttajia ei johdeta harhaan mainonta-, markkinointi- ja myynninedistämistoimilla ja että varsinkaan lasten herkkäuskoisuutta ja heidän vähäistä kokemustaan tiedotusvälineistä ei käytetä hyväksi.

Kaikkien sidosryhmien osallistuminen

  • Tarjotaan terveydenhuollon ammattihenkilöille mahdollisuus antaa rutiiniluonteisesti käytännön neuvoja potilaille ja perheille parhaiden mahdollisten ruokavalioiden ja liikunnan lisäämisen eduista.
  • Kannustetaan niitä osapuolia, jotka pystyvät tukemaan terveellisten ruokavalioiden edistämistä (esim. elintarvikkeiden tuottajat ja jalostajat sekä vähittäiskauppiaat ja ateriapalvelun tarjoajat), toteuttamaan asiaa koskevia aloitteita.

Sisällyttäminen osaksi muita politiikkoja

  • Sisällytetään ravitsemus ja liikunta kaikkiin asiaa koskeviin politiikkoihin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla (kuten politiikkoihin, joiden tavoitteena on vähentää liiallisen alkoholinkulutuksen haitallisia vaikutuksia).

Liikunta ja koulutus

  • Seurataan väestössä ilmeneviä terveellisen ravitsemuksen ja liikunnan suuntauksia ja kehitetään edelleen tutkimusta ja tieteellistä perustaa alan toimille.
  • Tuetaan terveellisiä ruokavaliovalintoja koskevaa kasvatusta kouluissa ja kannustetaan lapsia ja nuoria säännölliseen päivittäiseen liikuntaan.
  • Kehitetään lapsille tarkoitettua ravitsemus- ja liikuntakasvatuksellista toimintaa yleisen terveyskasvatuksen olennaisena osana. Siinä olisi myös keskityttävä sellaisiin kysymyksiin kuin tupakoinnin torjunta, liiallisen alkoholinkulutuksen torjunta tai huumausaineiden käytön torjunta, sekä edistetään seksuaalista terveyttä ja mielenterveyttä.
  • Kannustetaan työnantajia tarjoamaan terveellisiä vaihtoehtoja työpaikkaruokaloissa ja tarvittaessa tiloja, jotka edistävät liikunnan harjoittamista.
  • Tuetaan liikuntaa edistävien kaupunkiympäristöjen kehittämistä.

Taustaa

Lihavuuden yleistyminen kaikkialla EU:ssa on hyvin huolestuttava ilmiö. Yhä useammat lapset ovat nykyisin ylipainoisia tai sairaalloisen lihavia. Luvut ovat hälyttäviä, samoin kuin niiden seuraukset. Lihavuus on yhteydessä riskiin sairastua sydän- ja verisuonitauteihin ja diabetekseen.

Sen torjumiseksi komissio perusti maaliskuussa 2005 ravitsemus-, liikunta- ja terveysalan toimintaan keskittyvän Euroopan laajuisen foorumin (DE) (EN) (FR). Aloitteessa kootaan yhteen ravitsemuksen ja liikunnan asiantuntijoita, ja sen tavoitteena on pysäyttää lihavuuden yleistymiskehitys Euroopassa.

Viimeisin päivitys 30.06.2011

Katso myös

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun