RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fedme, ernæring og fysisk aktivitet

Der er en stigende forekomst af fedme i hele Den Europæiske Union (EU), navnlig hos børn, og derfor opfordrer Rådet medlemsstaterne til at fremme sund kost og fysisk aktivitet.

DOKUMENT

Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) konklusioner om fedme, ernæring og fysisk aktivitet af 3. juni 2005 [Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Elementer til bekæmpelse af fedme

Fedme er en tilstand med mange forskellige årsager, og effektiv bekæmpelse heraf kræver en bred forebyggelsesstrategi, som inddrager samtlige aktører på lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og globalt plan.

Fremme af sund kost og fysisk aktivitet giver mulighed for at mindske risikoen for fedme og for forhøjet blodtryk, hjertesygdomme, diabetes og visse kræftformer. Samtidig forbedres livskvaliteten i betydelig grad gennem sunde kostvaner.

Fysisk aktivitet er en fast bestanddel af en sund livsstil, og derfor er det yderst vigtigt at lære børn og unge at sætte pris på sport og fysisk aktivitet i skolen og i fritiden. Samtidig bør de modtage undervisning om sund levevis fra en tidlig alder

Anbefalede foranstaltninger

Rådet opfordrer medlemsstaterne og i relevant omfang Europa-Kommissionen til at udforme og gennemføre initiativer med henblik på at fremme sund kost og fysisk aktivitet, hvilket bl.a. omfatter følgende initiativer:

Sunde kostvaner

 • sætte borgerne i stand til at vælge sund kost og sikre, at der er økonomisk overkommelige og let tilgængelige muligheder for at få sund kost
 • øge borgernes viden om forholdet mellem kost og sundhed samt mellem energiindtag og energiforbrug, om kostvaner, der nedsætter risikoen for kroniske sygdomme, og om valg af sunde fødevarer
 • sikre, at forbrugerne ikke vildledes af reklame- og markedsføringsaktiviteter, og navnlig at børns godtroenhed og begrænsede erfaring med medierne ikke udnyttes

Inddragelse af alle berørte aktører

 • sætte sundhedspersonale i stand til rutinemæssigt at give praktisk vejledning til patienter og deres familie om fordelene ved en optimal kost og større fysisk aktivitet
 • at opfordre de aktører, der har mulighed for at bidrage til fremme af sund kost (f.eks. fødevareproducenter, forarbejdningsindustrien, detailhandlere og cateringvirksomheder) til at tage initiativer med dette sigte

Integration i de andre politikker

 • integrere ernæring og fysisk aktivitet i alle relevante politikker på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan (f.eks. politikkerne til mindskelse af de skadelige virkninger af umådeholdent alkoholforbrug)

Fysisk aktivitet og uddannelse

 • overvåge tendenserne med hensyn til sund ernæring og fysisk aktivitet i befolkningen og videreudvikle forskningen og det videnskabelige grundlag for indsatsen på dette område
 • fremme undervisning om og udbuddet af sund kost i skolerne, og tilskynde børn og unge til at motionere dagligt
 • udvikle uddannelsesaktiviteter vedrørende ernæring og fysisk aktivitet som en integreret del af den almindelige sundhedsundervisning, der også bør fokusere på spørgsmål som bekæmpelse af rygning, umådeholdent alkoholforbrug og narkotikamisbrug samt fremme seksuel og mental sundhed
 • tilskynde arbejdsgiverne til at tilbyde et udvalg af sund kost i personalekantinerne og eventuelt sørge for faciliteter, der tilskynder til fysisk aktivitet
 • fremme udvikling af bymiljøer, der lægger op til fysisk aktivitet.

Kontekst

Den stigende forekomst af fedme i hele Den Europæiske Union er meget bekymrende. Flere og flere børn er i dag overvægtige eller fede. Tallene og ikke mindst følgerne er alarmerende. Fedme hænger nemlig sammen med en øget risiko for hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

For at bekæmpe dette problem iværksatte Kommission i marts 2005 en europæisk handlingsplatform for kost, fysisk aktivitet og sundhed (DE) (EN) (FR). Målet med denne platform, som har deltagelse af ernærings- og idrætseksperter, er at reagere på og bremse den fedmetendens, som udvikler sig i Europa.

Seneste ajourføring: 30.06.2011

Se endvidere

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top