RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Hälsans bestämningsfaktorer: externa faktorer

Folkhälsa

Europeiska unionen driver en aktiv politik mot yttre faktorer som kan påverka de europeiska medborgarnas hälsa. EU ämnar sålunda erbjuda tillgång till högkvalitativ vård för alla och effektiva nationella hälso- och sjukvårdssystem. Unionen avser också att bekämpa effekterna av miljöfaktorer på människors hälsa, bland annat luftföroreningar och bullerstörningar. De europeiska medborgarnas exponering för elektromagnetiska fält ska även begränsas för att skydda dem mot de skadliga effekter detta kan medföra. Omfattande åtgärder sätts slutligen in för screening av cancer.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början