RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Určujúce faktory zdravia: životné prostredie

Verejné zdravie

Európska únia aktívne pristupuje k riešeniu vonkajších faktorov, ktoré by mohli mať vplyv na zdravie obyvateľov Európy. Preto sa snaží zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých, vyššiu kvalitu starostlivosti a vyššiu efektivitu systémov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch. Súčasne sa snaží riešiť vplyv faktorov životného prostredia na ľudské zdravie, najmä pokiaľ ide o znečistenie ovzdušia a hluk. Únia tiež plánuje obmedziť vystavenie obyvateľov Európy elektromagnetickým poliam s cieľom chrániť ich pred škodlivými účinkami. Súčasne sa vynakladá veľké úsilie na zisťovanie rakovinových ochorení.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok