RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gezondheidsdeterminanten: externe factoren

Volksgezondheid

De Europese Unie voert een actief beleid tegen externe factoren die de gezondheid van de Europese burger kunnen aantasten. Daarbij streeft zij naar toegang tot medische zorgen voor iedereen, een hoge zorgkwaliteit en efficiënte nationale gezondheidsstelsels. Zij neemt tevens maatregelen tegen de effecten van milieufactoren op de volksgezondheid, met name tegen luchtverontreiniging en geluidshinder. Bovendien is de Unie voornemens de blootstelling van de Europese burger aan elektromagnetische velden te beperken om hen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een dergelijke blootstelling. Ten slotte stelt zij ook alles in het werk om kanker op te sporen.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven