RSS
Abecední rejstřík

Zdravotní faktory: životní prostředí

Veřejné zdraví

Evropská unie má aktivní politiku proti vnějším faktorům, které by mohly mít dopad na zdraví evropských občanů. Má tak v úmyslu nabídnout přístup ke zdravotní péči všem, kvalitnější péči a efektivnější národní zdravotnické systémy. Usiluje též o řešení účinků environmentálních faktorů na lidské zdraví, konkrétně znečištění ovzduší a zamoření prostředí hlukem. Kromě toho Unie plánuje omezit expozici evropských občanů elektromagnetickým polím, aby je chránila před škodlivými účinky takové expozice. A konečně, veškeré úsilí je vynakládáno na odhalení rakoviny.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky