RSS
Азбучен показалец

Фактори, определящи здравето: околна среда

Обществено здраве

Европейският съюз води активна политика срещу външните фактори, които могат да засегнат здравето на европейските граждани. Така той възнамерява да предложи достъп до здравеопазването за всички, по-добро качество на грижите и по-ефективни национални системи за здравеопазване. Той цели също да се справи с въздействията на екологичните фактори върху човешкото здраве, особено въздушното замърсяване и шумът. Нещо повече, Съюзът планира да ограничи експозицията на европейските граждани на електромагнитните полета, за да ги предпази от вредните въздействия на тази експозиция. И накрая, полагат се всички усилия за откриване на рак.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата