RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeisk hälsovårdsstrategi

Folkhälsa

Genom EU:s hälsovårdsstrategi får hälsofrågorna en central plats i all EU-politik för att skydda de europeiska medborgarnas hälsa på ett bättre sätt och förbättra deras hälsa. EU har framför allt för avsikt att vidta åtgärder mot allt ökande hälsoproblem och allvarliga hälsorisker, såsom pandemier och bioterrorism.
I strategin fastställs sålunda mål och prioriteringar för de viktigaste utmaningarna inom hälsoområdet. EU-samarbetet stärks också inom de områden där EU-länderna inte kan agera enskilt och bidrar till att sprida kunskaper och information om dessa frågor. Genom strategin stöds slutligen forskning bland annat med hjälp av ny teknik, för att bättre förebygga sjukdomar och öka patientsäkerheten.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början