RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európska stratégia v oblasti zdravia

Verejné zdravie

Európska stratégia týkajúca sa zdravia vysúva tieto otázky do popredia všetkých politík Spoločenstva s cieľom zabezpečiť lepšiu ochranu obyvateľov Európy a skvalitniť ich zdravie. Týka sa to najmä riešenia rastúcich problémov a hlavných zdravotných rizík, ako sú pandémie a bioterorizmus.
Stratégia definuje aj ciele a priority, ktoré reagujú na hlavné výzvy v oblasti zdravia. Súčasne posilňuje spoluprácu Spoločenstva v tých oblastiach, v ktorých nemôžu členské štáty konať samostatne, a prispieva k šíreniu poznatkov a informácií o danej téme. A nakoniec podporuje výskum, najmä v oblasti nových technológií, s cieľom zvýšiť prevenciu ochorení a bezpečnosť pacientov.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok