RSS
Indeks alfabetyczny

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejska strategia zdrowotna

Zdrowie publiczne

Europejska strategia w zakresie zdrowia stawia kwestie zdrowotne w centrum wszystkich polityk Wspólnoty w celu lepszej ochrony europejskich obywateli oraz poprawy ich stanu zdrowia. Skupia się ona przede wszystkim na przeciwdziałaniu rosnącym problemom oraz poważnym zagrożeniom zdrowotnym, takim jak pandemie i bioterroryzm.
W odpowiedzi na główne wyzwania w sprawach zdrowotnych strategia określa także cele i priorytety. Sprzyja również wspólnotowej współpracy w tych obszarach, w których państwa członkowskie nie mogą działać samodzielnie, oraz przyczynia się do rozpowszechniania wiedzy i informacji w danym zakresie. Wreszcie wspiera badania, zwłaszcza te nad nowymi technologiami, aby usprawnić działania na rzecz zapobiegania chorobom oraz poprawić bezpieczeństwo pacjentów.

Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony