RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europese gezondheidsstrategie

Volksgezondheid

De Europese gezondheidsstrategie plaatst gezondheidsvraagstukken centraal in het communautaire beleid om de Europese burger beter te beschermen en zijn gezondheid te bevorderen. Het gaat daarbij met name om het aanpakken van groeiende uitdagingen en gezondheidsrisico's zoals pandemieën en bioterrorisme.
De strategie stelt doelstellingen en prioriteiten vast in antwoord op de belangrijkste uitdagingen op gezondheidsgebied. Zij versterkt verder de communautaire samenwerking op terreinen waarop de lidstaten niet alleen kunnen optreden en bevordert de uitwisseling van kennis en informatie ter zake. Ten slotte steunt zij onderzoek en het gebruik van nieuwe technologieën daarbij, voor een betere ziektepreventie en patiëntveiligheid.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven