RSS
Werrej alfabetiku

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strateġija Ewropea dwar is-saħħa

Saħħa pubblika

L-istrateġija Ewropea dwar affarijiet relatati mas-saħħa tpoġġi temi dwar is-saħħa fil-qalba tal-politika kollha tal-Unjoni Ewropea sabiex tipproteġi aħjar liċ-ċittadini Ewropej u biex ittejjeb is-saħħa tagħhom. B'mod partikolari, din tirrigwarda l-indirizzar ta’ problemi dejjem jiżdiedu u riskji maġġuri għas-saħħa, bħal pandemiji u bijoterroriżmu.
L-istrateġija tiddefinixxi wkoll l-għanijiet u l-prijoritajiet b'risposta għall-isfidi ewlenin f'termini ta' temi relatati mas-saħħa. Hija ssaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni tal-Komunità f'dawk l-oqsma fejn l-Istati Membri ma jistgħux jaġixxu waħidhom, u tikkontribwixxi għat-tixrid tal-għarfien u l-informazzjoni dwar is-suġġett. Fl-aħħar nett, tappoġġa r-riċerka, partikolarment dwar teknoloġiji ġodda, sabiex tittejjeb il-prevenzjoni tal-mard u s-sikurezza tal-pazjent.

Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna