RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Eiropas veselības stratēģija

Sabiedrības veselība

Ar Eiropas veselības stratēģiju veselības jautājumi izvirzās visu Kopienas politisko nostādņu uzmanības centrā, lai labāk aizsargātu Eiropas pilsoņus un uzlabotu to veselību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta aizvien pieaugošajām problēmām un galvenajiem veselības apdraudējumiem, piemēram, pandēmijām un bioterorismam.
Stratēģija nosaka mērķus un prioritātes attiecībā uz galvenajām problēmām veselības jomā. Tā arī stiprina Kopienas sadarbību tajās jomās, kurās dalībvalstis nevar rīkoties individuāli, un sekmē ar šo tēmu saistītās informācijas un zināšanu izplatīšanu. Stratēģija atbalsta pētniecību, it īpaši saistībā ar jaunajām tehnoloģijām, lai uzlabotu slimību profilaksi un pacientu drošību.

Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums