RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan terveysstrategia

Kansanterveys

Euroopan terveysstrategiassa asetetaan terveyteen liittyvät kysymykset keskeiselle sijalle kaikilla yhteisön politiikanaloilla, jotta voidaan parantaa kansalaisten suojelua ja heidän terveydentilaansa. Unionin on ratkaistava yhä vaikeampia terveysongelmia ja torjuttava vakavia terveyteen kohdistuvia uhkia kuten pandemiat ja bioterrorismi.
Strategian tavoitteet ja painopistealat määritellään siten, että niiden avulla voidaan vastata terveyden alan tärkeimpiin haasteisiin. Sillä myös lujitetaan EU:n tason yhteistyötä niillä aloilla, joilla jäsenvaltiot eivät voi toimia yksinään, ja edistetään terveyden alaan liittyvien tietojen ja taitojen yleistymistä. Strategialla tuetaan myös tutkimusta muun muassa uusien teknologioiden avulla sairauksien ehkäisyn ja potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun