RSS
Азбучен показалец

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейска здравна стратегия

Обществено здраве

Европейската стратегия по здравните въпроси поставя здравните проблеми в сърцевината на политиките на Общността, за да защитава по-добре европейските граждани и да подобрява здравето им. В частност, тя засяга сблъскването с нарастващите проблеми и основни рискове за здравето, като например, пандемиите и биологичния тероризъм.
Стратегията също дефинира целите и приоритетите в отговор на основните предизвикателства по отношение на здравните въпроси. Тя укрепва и сътрудничеството на Общността в тези области, в които държавите-членки не могат да действат сами, и допринася за разпространяването на знания и информация по темата. И накрая, тя подкрепя изследователската дейност, особено върху новите технологии, за да подобри превенцията на заболяванията и безопасността на пациентите.

Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата