RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Erityistoimenpiteet terrorismin torjumiseksi

Arkisto

1) TAVOITE

Tavoitteena on vahvistaa poliisiyhteistyötä ja rikosoikeudellista yhteistyötä terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi silloin, kun osallisena on neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteessä lueteltuja henkilöitä, ryhmiä tai yhteisöjä.

2) ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2003/48/JAI, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP 4 artiklan mukaisesti [EYVL L 16, 22.1.2003].

3) TIIVISTELMÄ

Yhdysvalloissa tehtyjen terrori-iskujen johdosta jäsenvaltiot ovat useaan otteeseen (ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21. syyskuuta 2001 ja Eurooppa-neuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2001) vahvistaneet päättäväisyytensä torjua terrorismia sen kaikissa muodoissa. Ne ovat muun muassa sitoutuneet vahvistamaan yhteistyötään terrorismintorjuntaan erikoistuneiden elimien, kuten Europolin, Eurojustin, poliisiviranomaisten jne. kanssa.

Neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP mukaan jäsenvaltiot toteuttavat erityistoimenpiteitä poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön keinoin torjuakseen tehokkaasti terroritekoja.

Päätöksessä edellytetään, että jokaisen jäsenvaltion on nimettävä:

  • poliisiviranomaistensa piiristä erikoisyksikkö, jolla on oikeus saada ja kerätä tietoja poliisiviranomaisten suorittamasta rikostutkinnasta sellaisten terrorismirikosten osalta, joissa on osallisena neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteessä mainittuja henkilöitä tai yhteisöjä
  • joko terrorismia käsittelevä kansallinen Eurojust-yhteyshenkilö tai toimivaltainen oikeusviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus saada ja kerätä tietoja rikosoikeudellisista menettelyistä, jotka tapahtuvat oikeusviranomaisten johdolla ja joissa on osallisena neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteessä mainittuja henkilöitä tai yhteisöjä.

Yllä mainitut tiedot (epäillyn henkilötiedot, tutkimuksen kohteena oleva toiminta jne.) toimitetaan myös Europolille ja Eurojustille.

Jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta terrorismiin liittyvää keskinäistä oikeusapua ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat pyynnöt käsitellään kiireisinä ja ensisijaisina.

Jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on tietyin ehdoin oltava mahdollisuus saada käyttöönsä toisen jäsenvaltion keräämiä asiakirjoja ja todisteita.

Säädetään mahdollisuudesta perustaa yhteisiä tutkintaryhmiä.

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa
Päätös 2003/48/JAI23.1.2003-

3) TÄYTÄNTÖÖNPANOTOIMET

5) JATKOTOIMET

 
Viimeisin päivitys 27.02.2003
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun