RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer

Arkiv

1) MÅL

Forbedre det politimæssige samarbejde i forbindelse med fremtrædende personers besøg i en af medlemsstaterne ved at oprette et netværk af kontaktpunkter.

2) FORSLAG

Initiativ fra Kongeriget Spanien om oprettelse af et europæisk netværk til beskyttelse af fremtrædende personer [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 42 af 15.2.2002].

3) RESUMÉ

Som følge af det voksende antal internationale besøg af fremtrædende personer fra både medlemsstaterne og fra tredjelande påtænker EU at indføre et netværk til beskyttelse af disse personer. Der findes i øjeblikket ingen lovgivning eller fælles praktiske vejledninger på EU-plan. Den 6. december 2001 vedtog Rådet en henstilling om indførelse af en fælles skala til vurdering af trusler mod officielle repræsentanter, der besøger EU. På baggrund af truslen om terroraktioner mod visse fremtrædende personer opfordrede Rådet medlemsstaterne til at forbedre udvekslingen af oplysninger uden at skulle etablere nye institutionelle strukturer (De Europæiske Fællesskabers Tidende C 356 af 14.12.2001).

Det politimæssige samarbejde i EU skal forbedres ved bl.a. at :

  • definere begrebet fremtrædende person og fastlægge, hvor mange bevæbnede og ubevæbnede personer der maksimalt må ledsage en sådan person
  • fastlægge forholdet mellem protokoltjenesterne, pressetjenesterne og de lægelige udrykningsteam
  • opstille betingelser for udveksling af oplysninger og anvendelse af teknisk udstyr.

Formålet med initiativet er oprettelse af et netværk af kontaktpunkter, som skal ledes af den medlemsstat, der varetager formandskabet for EU. Hver medlemsstat udpeger den nationale polititjeneste med ansvar for beskyttelse af fremtrædende personer som nationalt kontaktpunkt.

Kommissionen, Europol samt ansøgerlandene kan udpege et kontaktpunkt.

Netværket har følgende mål:

  • udveksling af oplysninger, tjenestemænd og god praksis
  • oprettelse af en database.

For at nå disse mål skal netværket bl.a. samarbejde med andre polititjenester, udarbejde fælles operationelle metoder og forenkle procedurerne.

Rådet foretager en evaluering af netværkets aktiviteter to år efter netværkets oprettelse.

4) PROCEDURE

Høringsprocedure CNS/2002/0801
Den 29. januar 2002 blev initiativet forelagt Europa-Parlamentet til udtalelse.

Seneste ajourføring: 20.03.2002
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top