RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Egyes horizontális megállapodásokra vonatkozó kivételek

Horizontális megállapodásnak azokat a megállapodásokat nevezzük, amelyek a piac azonos termelési vagy forgalmazási szintjén versenyző vállalatok között jönnek létre. Bár az ilyen megállapodások jelentős gazdasági hasznot is hozhatnak és hoznak is, potenciális versenytorzító hatásuk is van. Ennélfogva – mivel a versenytársak közötti együttműködés a mai gazdaságban egyre fontosabbá válik – világos szabályokra van szükség, amelyek hozzájárulnak Európa versenyképességéhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 2821/71/EGK rendelete (1971. december 20.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének (korábban a 85. cikk (3) bekezdésének) a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjaira történő alkalmazásáról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A Bizottság egyedi esetekben mentesíthet bizonyos olyan megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat, amelyek eleget tesznek az Európai Közösséget létrehozó szerződés (az EK-Szerződés) 81. cikke (3) bekezdésében foglalt feltételeknek (ez jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikke (3) bekezdése). Ezenkívül rendelet által csoportmentességet is adhat. Ez a rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy bizonyos megállapodásokat, döntéseket és összehangolt magatartásokat csoportmentesség révén mentesítsen.

Alkalmazási kör

Ez a rendelet felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy bizonyos, alábbi tárgyú megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra rendelet által alkalmazza az EK-Szerződés 81. cikke (3) bekezdését:

  • termékek vagy eljárások kutatása és fejlesztése és e kutatás eredményeinek hasznosítása, beleértve az ipari tulajdonjogokra és a bizalmas jellegű műszaki ismeretekre vonatkozó rendelkezéseket is;
  • szakosítás, beleértve a megvalósításához szükséges megállapodásokat is.

A mentességi rendeletekre vonatkozó feltételek

A Bizottság által hozott mentességi rendeleteknek teljesíteniük kell bizonyos feltételeket :

  • tartalmazniuk kell azon megállapodások, döntések és összehangolt magatartások csoportjainak jellemzését, amelyre alkalmazandók, valamint meg kell határozniuk azokat a korlátozásokat, záradékokat és egyéb feltételeket, amelyek megjelenhetnek bennük;
  • korlátozott ideig alkalmazhatók, de módosíthatók és hatályukat veszthetik;
  • visszaható hatállyal alkalmazandók olyan megállapodásokra, amelyekre nézve hatályba lépésük napján előnyösen hatott volna egy, a 17. (EGK) rendelet (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) 6. cikke értelmében visszaható hatállyal hozott határozat. Nem kerülnek alkalmazásra olyan megállapodások esetében, amelyek 1962. március 13. előtt is léteztek, illetve amelyeket 1963. február 1-je előtt be kellett jelenteni.

A szóban forgó rendeleteknek az alábbi jóváhagyási eljárást kell követniük:

  • közzé kell tenni egy tervezetet, amelynek alapján minden érintett egyén vagy szervezet benyújthatja megjegyzéseit a Bizottságnak;
  • a Bizottságnak konzultálnia kell a versenykorlátozó magatartásokkal és gazdasági erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottsággal a tervezetek közzététele, illetve a rendeletek elfogadása előtt;
  • ha a Bizottság hivatalból vagy az Európai Unió (EU) valamely tagállama, illetve természetes vagy jogi személyek kérelmére megállapítja, hogy adott esetben a mentességi rendelet hatálya alá tartozó megállapodásoknak, döntéseknek vagy összehangolt magatartásoknak mégis vannak olyan hatásai, amelyek összeegyeztethetetlenek a 81. cikk (3) bekezdésében megállapított feltételekkel, akkor a rendelet alkalmazásából származó kedvezményt határozattal visszavonhatja.

Az EU-hoz csatlakozni kívánó országokban ez a rendelet az ország EU-csatlakozásának napján lép hatályba.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2821/71/EGK rendelet

1972.1.18.

HL L 285., 1971.12.29.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
2743/72/EGK rendelet

1973.1.1.

HL L 291., 1972.12.28.

1/2003/EK rendelet

2003.1.24.

2004.5.1.

HL L 1., 2003.1.4.

A 2821/71/EGK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Utolsó frissítés: 07.03.2007
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére