RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 11 talen

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Voedings- en gezondheidsclaims ter informatie van de consument

Archief

Voedingsclaims vestigen de aandacht van de consument op een of meer eigenschappen van het product om hem tot kopen aan te zetten. Soms zijn deze claims vals of misleidend. De toekomstige Europese wetgeving op dit gebied zal de presentatie van deze claims harmoniseren door te eisen dat deze wetenschappelijk worden onderbouwd.

VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 16 juli 2003 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

SAMENVATTING

Bij claims wordt aan de consument op het etiket, bij de presentatie en in de reclame informatie verstrekt over de eigenschappen van een levensmiddel of een bestanddeel daarvan. Het voorstel heeft tot doel voedings- en gezondheidsclaims die misleidend zijn of weinig begrijpelijk voor de consument, te verbieden. Zo zullen ook voedings- en gezondheidsclaims voor dranken met een alcoholgehalte van meer dan 1,2 volumeprocent verboden zijn, afgezien van claims betreffende een verlaagd alcoholgehalte of een verlaagde energetische waarde.

Dit voorstel voor een verordening heeft tot doel de voedingsclaims te harmoniseren door een lijst van toegestane claims op te stellen.

De bijlage van het voorstel bevat de definitie van toegestane voedingsclaims en specificeert voor elk van deze claims precieze kwantificeerbare waarden. In de bijlage zijn onder meer de claims "lage energetische waarde", "zonder toegevoegde suikers", "light" en "vezelrijk" opgenomen.

Gezondheidsclaims

Alleen gezondheidsclaims die wetenschappelijk kunnen worden gestaafd, worden na evaluatie van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) toegestaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de gezondheidsclaims die de rol van een nutriënt of andere stof bij de groei en ontwikkeling en de normale fysiologische functies van het lichaam beschrijven en gebaseerd zijn op reeds lang bekende, onomstreden wetenschappelijke gegevens. Voor dat soort claims zal een communautaire lijst van toegestane claims worden opgesteld.

De toekomstige verordening zal alle gezondheidsclaims verbieden met betrekking tot gewichtsvermindering of -beheersing en met betrekking tot psychologische functies of gedragsfuncties (bijvoorbeeld "vermindert stress"), alsook claims waarin wordt verwezen naar het advies van artsen of hun verenigingen; ook zullen vage claims met betrekking tot het "welzijn" in het algemeen worden verboden.

Het voorstel voor een verordening zal in afwijking van Richtlijn 2000/13/EG betreffende de etikettering (die verbiedt dat aan levensmiddelen de eigenschap wordt toegeschreven dat zij ziekten bij de mens voorkomen, behandelen of genezen), wel claims toestaan met betrekking tot ziekterisicoreductie indien daarvoor een gunstig advies van de EFSA wordt verkregen en daarvoor een communautaire vergunning is verleend.

REFERENTIES EN PROCEDURE

VoorstelPublicatiebladProcedure
COM(2003) 0424-COD/2003/0165

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 10 oktober 2003 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen (castellanodeutschenglishfrançais) en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen [COM(2003) 671 - Niet in het Publicatieblad verschenen].
Er wordt voorgesteld dat
het voedingsprofiel van een levensmiddel één van de criteria wordt op grond waarvan het gebruik van voedingsclaims kan worden toegestaan, met name bij de vaststelling van de maximaal toegestane hoeveelheden vitaminen, mineralen en andere stoffen, die door de producenten aan levensmiddelen worden toegevoegd.

 
Laatste wijziging: 22.12.2006
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven