RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämät kuluttajien tiedoksi

Arkisto

Terveysväittämät kiinnittävät kuluttajan huomion tuotteen yhteen tai useampaan ominaisuuteen houkutellakseen kuluttajaa ostamaan tuotteen. Nämä väittämät voivat toisinaan olla vääriä tai harhaanjohtavia. Asiaa koskevalla tulevalla EU-lainsäädännöllä yhtdenmukaistetaan väittämien käyttö vaatimalla, että niiden on oltava tieteellisesti todistettuja.

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2003, elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittämistä.

TIIVISTELMÄ

Väittämät ovat pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa esitettyjä tietoja, joilla ilmoitetaan kuluttajalle elintarvikkeen tai jonkin sen ainesosan ominaisuudet. Tavoitteena on poistaa ravitsemus- ja terveysväittämät, jotka ovat harhaanjohtavia tai epäselviä kuluttajille. Ravitsemus- ja terveysväittämät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältäville juomille ovat myös kiellettyjä, lukuun ottamatta väittämiä, joissa viitataan juoman alkoholipitoisuuden tai energian määrän vähentämiseen.

Tämän asetusehdotuksen tarkoituksena on ravitsemus- ja terveysväittämien yhdenmukaistaminen laatimalla sallittujen väittämien luettelo.

Ehdotukseen sisältyy liitteenä määritelmä sallituista ravitsemus- ja terveysväittämistä, joiden käyttämisen ehtona kullekin väittämälle määritellään tarkat, määrällisesti mitattavat arvot. Muun muassa seuraavien väittämien määritelmät sisältyvät liitteeseen: "vähäkalorinen", "ei lisätty sokeria", "kevyt" ja "sisältää paljon kuituja".

Terveysväittämät

Ainoastaan sellaiset terveysväittämät hyväksytään, jotka voidaan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) arvion perusteella todistaa tieteellisesti. Poikkeuksena ovat terveysväittämät, jotka kuvaavat ravintoaineen tai muun aineen vaikutusta yksilön kasvuun, kehitykseen ja normaaleihin fysiologisiin toimintoihin ja jotka perustuvat tieteellisesti vankkoihin ja kiistattomiin tietoihin. Tämäntyyppisistä väittämistä laaditaan yhteisön luettelo sallituista väittämistä.

Tulevassa asetuksessa kielletään kaikki sellaiset terveysväittämät, jotka liittyvät laihdutukseen ja painonhallintaan, viittaavat psyykkiseen tilaan tai käyttäytymiseen (esimerkiksi "vähentää stressiä"), lääkäreiden tai heidän ammattijärjestöjensä antamaan neuvoon. Samoin kielletään epämääräisesti muotoillut väittämät, jotka koskevat terveyttä ja hyvinvointia yleensä.

Sen sijaan asetusehdotuksessa sallitaan pakkausmerkintöjä koskevasta direktiivistä 2000/13/EY poiketen kaikenlaiset viittaukset siihen, että elintarvikkeeseen liittyy ihmisen sairauksia ennalta ehkäiseviä, hoitavia tai parantavia ominaisuuksia, sekä väitteet sairastumisriskin vähenemisestä, jos EFSA antaa niille puoltavan lausunnon ja nille myönnetään yhteisön lupa.

VIITTEET JA MENETTELY

EhdotusEuroopan unionin virallinen lehtiMenettely
KOM(2003) 424-COD/2003/0165

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, annettu 10 päivänä lokakuuta 2003, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden (castellanodeutschenglishfrançais)lisäämisestä (castellanodeutschenglishfrançais) elintarvikkeisiin [KOM (2003) 671 - Ei julkaistu EUVL:ssä].

Ehdotuksen mukaan elintarvikkeen ravintosisältö olisi terveysväittämien sallimisen perusteena erityisesti sen jälkeen, kun valmistajan elintarvikkeeseen lisäämien vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden aineiden sallitut enimmäismäärät on vahvistettu.

 
Viimeisin päivitys 22.12.2006
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun