RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan poliisiakatemia (CEPOL)

Arkisto

Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) on yhteistyöverkosto, joka muodostuu jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten koulutuksesta vastaavista kansallisista oppilaitoksista. Tavoitteena on kehittää yhteistä tapaa käsitellä tärkeimpiä ongelmia rikollisuuden torjunnan ja rikollisuuden ehkäisemisen alalla tarjoamalla koulutetuille poliiseille kursseja ja seminaareja.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan poliisiakatemian perustamisesta (EYVL L 336, 30.12.2000) [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tampereella 15. ja 16. lokakuuta 1999 kokoontunut Eurooppa-neuvosto sopi, että muodostetaan kansallisten poliisien koulutuslaitosten välinen verkosto. Neuvoston päätös Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta on jatkoa tälle päätökselle. Sen tarkoituksena on vahvistaa kansallisten poliisiopistojen välistä yhteistyötä, jotta voidaan kehittää yhteistä tapaa käsitellä tärkeimpiä ongelmia rikollisuuden torjunnan, rikollisuuden ehkäisemisen sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidon alalla. Päätöstä on muutettu kahdesti: päätöksellä 2004/566/YOS Euroopan poliisiakatemialle annettiin oikeushenkilön asema ja päätöksellä 2004/567/YOS tehtiin institutionaalisia muutoksia.

Poliisiakatemian organisaatio

CEPOL muodostuu verkostosta, joka yhdistää jäsenvaltioiden ylempien poliisiviranomaisten koulutuksesta vastaavat kansalliset oppilaitokset.

Opistolla on pysyvä sihteeristö ja sitä johtaa hallintoneuvosto, joka muodostuu kansallisten oppilaitosten johtajista. Kullakin kansallisella valtuuskunnalla (joka muodostuu yhdestä tai useammasta kansallisen oppilaitoksen johtajasta) on hallintoneuvostossa yksi ääni. Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön, komission ja Europolin edustajat voivat osallistua kokouksiin tarkkailijoina ilman äänioikeutta. Hallintoneuvoston jäsenet voivat ottaa kokouksiin mukaan asiantuntijoita. Jäsenvaltiot vastaavat opiston toiminnan rahoittamisesta.

Hallintoneuvosto tekee päätökset yksimielisesti. Se vahvistaa vuosittaisen koulutusohjelman ja hyväksyy tarpeen mukaan muita ohjelmia ja aloitteita. Hallintoneuvoston päätökset toimitetaan Euroopan unionin neuvostolle, joka merkitsee ne tiedoksi ja hyväksyy ne.

Ylempien poliisiviranomaisten koulutus

CEPOLin toiminta on suunnattu ensisijaisesti ylemmille poliisiviranomaisille, joille järjestetään yhteisiin vaatimuksiin perustuvia koulutusjaksoja.

CEPOL järjestää erityiskoulutusta myös keskijohdon poliiseille ja kenttätehtävissä toimiville poliiseille, kouluttajille ja sellaisille poliiseille, jotka ovat avainasemassa järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa tai kolmansien maiden ei-sotilaallisessa kriisinhallinnassa.
Erityiskoulutusta tarjotaan myös ehdokasmaiden poliisiviranomaisille.

Päätöksessä säädetään myös henkilöstövaihdosta ja parhaiden käytänteiden levittämisestä sekä sähköisen verkon toteuttamisesta CEPOLin muiden toimien tukemiseksi.

CEPOL voi toimia yhteistyössä yhteisön ulkopuolisten valtioiden kansallisten poliisien koulutuksesta vastaavien oppilaitosten kanssa. Se tarjoaa myös ehdokasmaiden sekä Islannin ja Norjan ylemmille poliisiviranomaisille mahdollisuuden osallistua toimintaansa ja tarkastelee Euroopan unionin toimielinten ja muiden elinten virkamiesten mahdollisuuksia osallistua siihen.

CEPOL on oikeuskelpoinen. CEPOLin hallintojohtaja on sen oikeudellinen edustaja.

CEPOLin kotipaikka on Bramshill Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Päätöstä sovelletaan 1. päivästä tammikuuta 2001.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan poliisiakatemian perustamisesta1.1.2001-EYVL L 336, 30.12.2000

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Neuvoston päätös 2004/566/YOS, tehty 26 päivänä heinäkuuta 200428.7.2004-EUVL L 251, 27.7.2004
Neuvoston päätös 2004/567/YOS, tehty 26 päivänä heinäkuuta 200428.7.2004-EUVL L 251, 27.7.2004
 
Viimeisin päivitys 12.08.2005

Katso myös

Lisätietoja saatavissa seuraavilta verkkosivuilta:

  • Euroopan komissio: oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosasto (PO) (DE) (EN) (FR);
  • CEPOL (EN).
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun