RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maatalouden kirjanpidon tietoverkko

Arkisto

Maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon kerätään maatilojen taloutta koskevat tiedot. Tässä asetuksessa säädetään verkon luomisesta ja kuvataan sen toimintaa.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (ETY) N:o 79/65, annettu 15. kesäkuuta 1965, verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten. [Muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1965 perustetun maatalouden kirjanpidon tietoverkon tavoitteena on antaa komissiolle kaikki tarvittavat tiedot maatalouden valvontaa varten Euroopan unionissa (EU). Tästä syystä verkon tehtävänä on kerätä enintään 105 000 tilasta koostuvasta otannasta peräisin olevat tiedot ja analysoida niitä.

Kukin jäsenvaltio nimeää kaksi tutkimukseen osallistuvaa elintä, jotka ovat:

  • yhdyselin, joka kerää ja toimittaa tiedot
  • kansallinen komitea, joka vastaa kirjanpitotilojen valinnasta. Jos jokin jäsenvaltio koostuu useista piireistä, käyttää elin hyväkseen alueellisia komiteoita.

Kirjanpitotoimistot täyttävät kaikista vastuullaan olevista kirjanpitotiloista erillisen ilmoituksen. Ilmoitukset sisältävät olennaiset tuotannontekijät ja muut tilan tulojen arvioimiseksi tarvittavat seikat.

Komission apuna toimii myös maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevä yhteisön komitea.

Muut säännökset


5. On kiellettyä käyttää yksittäisiä kirjanpitotietoja tai muita tämän asetuksen nojalla saatuja yksittäisiä tietoja verotuksellisiin tarkoituksiin taikka ilmaista tai käyttää kyseisiä tietoja muihin kuin asetuksessa säädettyihin tarkoituksiin.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus N:o 79/65/ETY13.7.1965-EYVL L 109, 23.6.1965

POIKKEUKSET SÄÄDÖKSEEN

Asetus (EY) N:o 636/2007 [EUVL L 146, 8.6.2007]
Romania katsotaan yhdeksi piiriksi vuoteen 2010 asti.

MuutossäädöksetVoimaantuloMääräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (ETY) N:o 2835/721.1.1973-EYVL L 298, 31.12.1972
Asetus (ETY) N:o 2910/7330.10.1973-EYVL L 299, 27.10.1973
Asetus (ETY) N:o 2143/811.8.1981-EYVL L 210, 30.7.1981
Asetus (ETY) N:o 3644/851.1.1986-EYVL L 348, 24.12.1985
Asetus (ETY) N:o 3768/851.1.1986-EYVL L 362, 31.12.1985
Asetus (ETY) N:o 3577/901.1.1991-EYVL L 353, 17.12.1990
Asetus (EY) N:o 2801/9513.10.1995-EYVL L 291, 6.12.1995
Asetus (EY) N:o 1256/979.7.1997-EYVL L 174, 2.7.1997
Asetus (EY) N:o 806/20035.6.2003-EUVL L 122, 16.5.2003
Asetus (EY) N:o 2059/20032.12.2003-EUVL L 308, 25.11.2003
Asetus (EY) N:o 660/200416.4.2004-EUVL L 104, 8.4.2004
Asetus (EY) N:o 1791/20061.1.2007-EUVL L 363, 20.12.2006

Asetuksen (ETY) N:o 2759/75 muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (pdf ) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Päätös 85/377/ETY yhteisön maatilatypologian perustamisesta [EYVL L 220, 17.8.1985].
Konsolidoitu toisinto (pdf ).

Asetus (ETY) N:o 1915/83 [EYVL L 190, 14.7.1983].
Tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi.
Konsolidoitu toisinto (pdf ).

Asetus (ETY) N:o 1859/82 [EYVL L 205, 13.7.1982].
Kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten.
Konsolidoitu toisinto (pdf ).

Asetus (ETY) N:o 2237/77 [EYVL L 263, 17.10.1977].
Maatilojen tulojen selvittämiseen käytettävästä maatilailmoituksesta.
Konsolidoitu toisinto (pdf ).

 
Viimeisin päivitys 05.04.2008

Katso myös

Lisätietoja saa maatalouden kirjanpidon tietoverkon (FADN) (DE) (EN) (FR) sivuilta.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun