RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informationsnet for landøkonomisk bogføring

Arkiv

Informationsnettet for landøkonomisk bogføring indsamler data vedrørende driftsøkonomiske forhold i landbruget. Nærværende forordning indfører nettet og beskriver dets virkemåde.

DOKUMENT

Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Informationsnettet for landøkonomisk bogføring, der blev indført i 1965, har til formål at give Kommissionen alle praktiske oplysninger til kontrol af driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (EU). Til det formål indsamles og analyseres data fra et udvalg bestående af op til 105 000 landbrugsbedrifter.

Hver medlemsstat udpeger to organer, som deltager i undersøgelsen:

  • et forbindelsesorgan, som indsamler og videresender data
  • en national komité, som er ansvarlig for udvælgelsen af landbrugsbedrifterne. Når en medlemsstat består af flere områder, støtter dette organ sig til regionale udvalg.

De landøkonomiske regnskabskontorer udfærdiger et individuelt skema for alle de regnskabsførende bedrifter, som de er ansvarlige for. Disse skemaer indeholder vigtige elementer vedrørende produktionsfaktorerne og andre elementer, som gør det muligt at vurdere bedriftens indkomst.

Kommissionen bistås desuden af fællesskabskomitéen for informationsnettet for landøkonomisk bogføring.

Andre bestemmelser

Det er ikke tilladt at anvende de på grundlag af denne forordning indhentede individuelle regnskabsmæssige data og alle andre individuelle oplysninger til skattemæssige formål eller at videregive og udnytte disse data til andre formål end dem, der er angivet i forordningen.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdato - UdløbsdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning nr. 79/65/EØF13.7.1965-EFT 109 af 23.6.1965

FRAVIGELSER AF RETSAKTEN

Forordning (EF) nr. 636/2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 146 af 8.6.2007]
Rumænien betragtes som et enkelt område indtil 2010.

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i
medlemsstaterne
Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EØF) nr. 2835/721.1.1973-EFT L 298 af 31.12.1972
Forordning (EØF) nr. 2910/7330.10.1973-EFT L 299 af 27.10.1973
Forordning (EØF) nr. 2143/811.8.1981-EFT L 210 af 30.7.1981
Forordning (EØF) nr. 3644/851.1.1986-EFT L 348 af 24.12.1985
Forordning (EØF) nr. 3768/851.1.1986-EFT L 362 af 31.12.1985
Forordning (EØF) nr. 3577/901.1.1991-EFT L 353 af 17.12.1990
Forordning (EF) nr. 2801/9513.10.1995-EFT L 291 af 6.12.1995
Forordning (EF) nr. 1256/979.7.1997-EFT L 174 af 2.7.1997
Forordning (EF) nr. 806/20035.6.2003-EFT L 122 af 16.5.2003
Forordning (EF) nr. 2059/20032.12.2003-EFT L 308 af 25.11.2003
Forordning (EF) nr. 660/200416.4.2004-EUT L 104 af 8.4.2004
Forordning (EF) nr. 1791/20061.1.2007-EUT L 363 af 20.12.2006
Forordning (EF) nr. 636/200715.6.2007-EUT L 146 af 8.6.2007

Ændringerne og tilføjelserne vedrørende forordning nr. 79/65/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Den konsoliderede udgave [PDF] har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 220 af 17.8.1985].
Se den konsoliderede udgave [PDF].

Forordning (EØF) nr. 1915/83 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 190 af 14.7.1983].
Om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster.
Se den konsoliderede udgave [PDF ].

Forordning (EØF) nr. 1859/82 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 205 af 13.7.1982].
Om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter.
Se den konsoliderede udgave [PDF ].

Forordning (EØF) nr. 2237/77 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 263 af 17.10.1977].
Om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstateringen af landbrugsbedrifternes indkomstforhold.
Se den konsoliderede udgave [PDF ].

 
Seneste ajourføring: 05.04.2008

Se endvidere

Yderligere oplysninger kan ses på informationsnettet for landøkonomisk bogføring: INLB (DE) (EN) (FR).

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top