RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mod en integreret havovervågning

Europa-Kommissionen har beskrevet nogle retningslinjer for implementering af en integreret havovervågning. Disse retningslinjer kommer til at hjælpe medlemslandene med at skabe et fælles miljø for informationsdeling mellem de forskellige brugere og de myndigheder, der er ansvarlige for sikring og sikkerhed på havet, fiskerikontrol, havforurening, havmiljøet, told, grænsekontrol, anvendelse af lovgivning og forsvar.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 15. oktober 2009 med titlen "Integrering af havovervågningen: En fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område" [KOM(2009) 538 endelig – ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

I den Europæiske Union behandles størstedelen af data vedrørende maritime anliggender af sektormyndighederne. Disse myndigheder er har til opgave at overvåge og kontrollere aktiviteter på havet i den sektor, de er tilknyttet uden nødvendigvis at skulle give de samme myndigheder i andre sektorer besked herom. Dette er en ulempe, da informationsdelingen giver mulighed for at øge havovervågningens effektivitet og rentabilitet.

Informationsdelingen og havovervågningssystemernes interoperabilitet skaber dog visse problemer på det tekniske og juridiske plan, samt fra et sikkerhedsperspektiv. I denne meddelelse opstiller Kommissionen disse problemer og fremmer nogle løsninger på dem.

Forhindringer for integration af havovervågning

Hovedforhindringerne for at skabe et fælles miljø for informationsdeling er som følger:

  • forskellene på bruger- og operatørfællesskaberne: størstedelen af informationerne indsamles på flere planer (internationalt, fællesskab og nationalt) vha. mange forskellige sektorsystemer. I visse tilfælde ignorerer de pågældende myndigheder andre myndigheder eller systemer, der indsamler lignende oplysninger. I andre tilfælde råder de ikke over de protokoller eller aftaler, der er nødvendige for informationsudvekslingen
  • forskelle i rammebestemmelserne: havovervågningssystemerne er udarbejdet på grundlag af sektorlovgivning, international lovgivning og fællesskabslovgivning. Disse systemer er således svære at sammenlægge
  • grænseoverskridende trusler: de trusler, som medlemslandene er udsat for, kræver som regel en tværnational eller tværsektoriel tilgang, især hvad angår internationalt farvand
  • særlige juridiske bestemmelser: den internationale lovgivning og fællesskabslovgivningen, der danner rammerne omkring havovervågningsaktiviteter i internationalt farvand og dækker behandling af data af personlig, fortrolig og klassificeret karakter mangler sammenhæng.

Løsninger for integration af havovervågning

Skabelsen af et fælles miljø for informationsdeling afhænger af overholdelsen af følgende retningslinjer:

  • optimere informationsudvekslingen mellem de forskellige brugerfællesskaber. Den Europæiske Union bør vedtage regler og krav på fællesskabsplan, der skal sammenkoble de forskellige brugerfællesskaber. Disse fællesskaber skal være i stand til på internationalt plan, at dele oplysninger, der kommer fra internationale systemer, fællesskabssystemer, regionale, militære og international systemer. Det fælles miljø for informationsdeling skal være sikkert og fleksibelt for at kunne tilpasses de nye brugeres behov
  • udarbejde tekniske, ikke hierarkiske rammer, der gælder for systemer til havkontrol og -overvågning. De tekniske rammer skal lette indsamling, udbredelse, analyse og forvaltning af data. De skal integrere sikkerhedskravene og overholde bestemmelserne om databeskyttelse, internationale regler og funktionskrav
  • udveksle oplysninger mellem civile og militære myndigheder. Myndighederne, der er ansvarlige for havovervågningen skal være i stand til at dele informationer med hinanden. De fælles krav og procedurer vedrørende adgang til og anvendelse af oplysningerne vedtages med henblik på at garantere at informationsudvekslingen sker begge veje
  • fjerne forhindringer for informationsudveksling, der findes på grund af bestemte juridiske bestemmelser. Visse bestemmelser i lovgivningen på fællesskabs- og nationalt plan kan medføre forhindringer i udvekslingen af oplysninger vedrørende havkontrol og -overvågning. Disse bestemmelser skal opstilles og tilpasses så der indføres de nødvendige garantier med hensyn til fortrolighed, datasikkerhed og privatlivets fred.

Disse fire retningslinjer skal sætte en overvejelsesproces i gang, der finder sted på fællesskabsplan og nationalt plan og som hele brugerfællesskabet skal deltage i. De kan revideres alt efter resultaterne af de tre projekter, der skal evaluere informationsudvekslingskapacitet for brugerne fra forskellige medlemslande og forskellige fællesskaber.

Kontekst

Denne meddelelse indgår i forlængelse af en tidligere meddelelse med titlen "En integreret EU-havpolitik", hvor Europa-Kommissionen forpligter sig til at "tage initiativer til et overvågningssystem med højere grad af interoperabilitet med henblik på at samle eksisterende overvågnings- og sporingssystemer, der anvendes i forbindelse med søfartssikkerheden, havmiljøbeskyttelsen, fiskerikontrollen, grænsekontrollen og andre retshåndhævelsesfunktioner".

Seneste ajourføring: 08.04.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top