RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 14 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Orientări pentru elaborarea politicilor maritime naţionale

Mările şi regiunile de coastă sunt esenţiale pentru bunăstarea şi prosperitatea Europei. Cu toate acestea, presiunile exercitate asupra mediului marin s-au intensificat considerabil, pe seama unei utilizări crescânde a mărilor şi oceanelor, concomitent cu schimbarea climatică. Pentru a răspunde numeroaselor provocări cu care se confruntă spaţiile maritime europene, este crucială o nouă abordare, transversală şi integrată, a guvernării. Aceste orientări propuse de Comisie vizează ghidarea acţiunii agenţilor publici şi privaţi în elaborarea politicilor maritime naţionale respective.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor din 26 iunie 2008, intitulată „Orientări pentru o abordare integrată în domeniul politicii maritime: realizarea celor mai bune practici de guvernare maritimă integrată şi de consultare a părţilor interesate” [COM(2008) 395 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) propune orientări pentru elaborarea unei politici maritime integrate, care constituie unul dintre obiectivele strategice ale Comisiei pentru perioada 2005-2009. Această nouă abordare la scală europeană stă la baza politicii maritime integrate pentru UE, propusă de Comisie în octombrie 2007. Aceste orientări fixează reperele politice generale şi încadrează acţiunea statelor membre şi a agenţilor din sectorul maritim pentru dezvoltarea unei abordări integrate a afacerilor maritime la nivel naţional.

Statele membre sunt încurajate să îşi stabilească propriile politici maritime integrate, în strânsă colaborare cu agenţii naţionali şi regionali din sectorul maritim. Ţinând cont de multiplele interacţiuni dintre diferitele politici asociate afacerilor maritime, orice acţiune dezvoltată de structurile guvernamentale va impune o coordonare eficientă. În acest scop, este dezirabil ca statele membre să îmbunătăţească şi să faciliteze cooperarea la toate nivelurile guvernării maritime, inclusiv la nivel european.

Statele membre trebuie să prevadă crearea de structuri de coordonare interne în sistemele lor administrative respective (ministere, parlamente naţionale etc.). O astfel de structură ar furniza un cadru de guvernare pentru facilitarea luării deciziilor la nivel naţional. Ar putea fi desemnat un responsabil cu coordonarea afacerilor maritime. Rolul acestuia ar presupune, în principal, structurarea dialogului între interesele sectoriale divergente.

Regiunile de coastă şi alţi decidenţi locali ar trebui să poată juca un rol în elaborarea politicilor maritime integrate, ţinând cont de experienţa acestora în materie de gestiune integrată a zonelor de coastă şi de reglementare a amenajării teritoriale a activităţilor lor.

Toţi agenţii din sectorul maritim ar trebui să participe la definirea politicii maritime integrate. Aceştia cuprind parteneriatele economice (industrii şi servicii), parteneriatele sociale, ONG-urile, universităţile şi centrele de cercetare. Participarea acestora la nivel naţional, regional sau local este recomandată. Statele membre ar trebui să autorizeze participarea acestor părţi interesate la guvernarea afacerilor maritime, asigurând totodată transparenţa procesului de decizie.

Este indispensabilă dezvoltarea coordonării transfrontaliere la nivelul bazinelor maritime regionale, în vederea garantării răspândirii bunelor practici şi cooperării intensificate între statele membre în domenii precum protecţia mediului marin, siguranţa, securitatea şi supravegherea spaţiilor maritime europene, precum şi cercetarea marină şi maritimă. În acest cadru, Comisia Europeană dezvoltă strategii regionale şi întocmeşte în prezent strategii pentru Marea Baltică şi Marea Mediterană.

Comisia invită statele membre să partajeze informaţiile referitoare la măsurile adoptate în materie de guvernare maritimă. Informaţiile colectate vor fi publicate pe Internet de către Comisie, sub formă de tabel. Acestea vor putea servi drept model de inspiraţie pentru partajarea bunelor practici.

Comisia va prezenta situaţia progreselor obţinute în sensul unei abordări integrate a afacerilor maritime înainte de sfârşitul anului 2009, după cum s-a anunţat în Cartea albastră privind o politică maritimă integrată pentru UE.

Context

Aceste orientări constituie un element central al comunicării privind politica maritimă integrată pentru Uniunea Europeană (Cartea albastră) adoptată de Comisie în octombrie 2007 şi aprobată de Consiliul European în decembrie 2007.

Aceste orientări se înscriu, de asemenea, în cadrul Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării din 1982 şi al Summitului mondial pentru dezvoltare durabilă de la Johannesburg din 2002.

Ultima actualizare: 16.09.2008
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii