RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Havsfrågor

Havsfrågor och fiske

Den ökade konkurrensen om havsrummet och de ackumulerade effekter som människans verksamhet har på havets ekosystem innebär att det krävs en integrerad havspolitik. Denna politik är global och omfattar alla områden som rör den marina miljön, som sjöfart, fiske, energi, övervakning och bevakning av havet, havsmiljö och havsforskning. Ramen och de viktigaste målen för politiken fastställs i den handlingsplan som kommissionen lade fram i oktober 2007. Syftet med den integrerade havspolitiken är att maximera den hållbara användningen av havet och samtidigt möjliggöra tillväxt för havsrelaterade sektorer och kustområden.

Se även

  • För ytterligare information om politik enligt sektor, se portalen: Havsfrågor (EN).
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början