RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Námorné záležitosti

Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

Z dôvodu rastúcej hospodárskej súťaže v oblasti využívania námorných oblastí a kumulatívneho vplyvu ľudských činností na morské ekosystémy je integrovaná námorná politika nevyhnutnosťou. Ide o celkovú politiku, ktorá spája viaceré námorné činnosti, ako je námorná doprava, rybné hospodárstvo, energia, dohľad a monitorovanie morí, cestovný ruch, životné prostredie, výskum atď. Akčný plán predstavený Komisiou v októbri 2007 vymedzuje jej rámec a hlavné ciele. Integrovaná námorná politika má za cieľ maximalizovať udržateľné využívanie morí a oceánov a zároveň umožniť rast námorného hospodárstva a rozvoj pobrežných regiónov.

Pozrite tiež:

  • Viac informácií o odvetvových politikách nájdete na portáli pre námorné záležitosti (DE) (EN) (FR)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok