RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maritieme zaken

Maritieme Zaken En Visserij

Door de groeiende concurrentie bij het veroveren van de mariene ruimte en door het gecumuleerde effect van de menselijke activiteit op de mariene ecosystemen, is er dringend behoefte aan een geïntegreerd maritiem beleid. Het betreft hier een algemeen beleid waaronder een aantal gebieden ressorteren die met het mariene milieu verband houden zoals maritiem vervoer, visserij, energie, controle en toezicht op zee, toerisme, milieu, onderzoek, enz. In het door de Commissie in oktober 2007 voorgestelde actieprogramma zijn het kader en de voornaamste doelstellingen van dat beleid vastgesteld. Het geïntegreerd maritiem beleid streeft naar een maximale duurzame exploitatie van de zeeën en oceanen die geen belemmering vormt voor de groei van de maritieme economie en van de kustregio’s.

Zie ook

  • Zie voor aanvullende informatie over het beleid per sector de portaalsite Maritieme zaken (EN).
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven