RSS
Alfabētiskais rādītājs

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Jūrlietas

Jūrlietas un zivsaimniecība

Tādu parādību dēļ kā augošā konkurence par jūras teritoriju izmantošanu un kumulatīva cilvēka darbības ietekme uz jūras ekosistēmām nav iespējams iztikt bez integrētas jūrniecības politikas. Tā ir vispārīga politika, kas aptver vairākas ar jūrniecību saistītas jomas, piemēram, kuģniecību, zivsaimniecību, enerģētiku, pārraudzību un uzraudzību jūrā, tūrismu, vidi, pētniecību utt. Komisija 2007. gada oktobrī nāca klajā ar rīcības plānu, kurā noteikts politikas satvars un galvenie mērķi. Integrētās jūrniecības politikas mērķis ir maksimāli palielināt jūru un okeānu ilgtspējīgu izmantošanu, tajā pašā laikā paverot iespējas jūrniecības ekonomikas un piekrastes reģionu izaugsmei.

Skatīt arī

  • Plašāku informāciju par nozares politiku skatīt portālā "Jūrlietas" (DE) (EN) (FR)
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums