RSS
Aakkosellinen hakemisto

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Meriasiat

Meriasiat ja kalastus

Kasvava kilpailu merialueista ja ihmisen toiminnan kumulatiiviset vaikutukset meren ekosysteemeihin edellyttävät yhdennettyä kokonaisvaltaista meripolitiikkaa, joka kattaa kaikki meriympäristöön liittyvät alat, kuten meriliikenteen, kalastuksen, energian, merivalvonnan, matkailun, ympäristön ja tutkimuksen jne. Komission lokakuussa 2007 esittämässä toimintasuunnitelmassa määritellään tämän politiikan puitteet ja tärkeimmät tavoitteet. Yhdennetyn meripolitiikan avulla pyritään merten ja valtamerten mahdollisimman kestävään hyödyntämiseen siten, että samalla turvataan meritalouden ja rannikkoalueiden kasvuedellytykset.

Katso myös

  • Lisätietoja alakohtaisista politiikoista meriasioiden portaalissa (EN).
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun