RSS
Alfabetisk indeks

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maritime anliggender

Maritime anliggender og fiskeri

Den stigende konkurrence om udnyttelsen af havområderne og den samlede effekt af de menneskelige aktiviteter på havøkosystemerne betyder, at der er behov for en integreret havpolitik. Det drejer sig om en global politik, som omfatter en lang række områder af betydning for havmiljøet, f.eks. søtransport, fiskeri, energi, overvågning og kontrol af havene, turisme, miljø, forskning osv. Den handlingsplan, som Kommissionen forelagde i oktober 2007, opstiller rammerne og hovedmålene for denne politik. Sigtet med den integrerede havpolitik er en optimal bæredygtig anvendelse af havene, der samtidig skal skabe vækstmuligheder for de havrelaterede sektorer og kystområderne.

Se endvidere

  • For yderligere oplysninger om sektorpolitikker, se portalen Maritime anliggender (EN).
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top