RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Námořní záležitosti

Námořní záležitosti a rybolov

S ohledem na rostoucí konkurenci při využívání mořských oblastí a kumulativní účinek lidských činností na mořské ekosystémy je nezbytné uplatňovat integrovanou námořní politiku. Jedná se o ucelenou politiku, která sdružuje několik námořních činností, jako je námořní doprava, rybářství, energetika, dohled a monitoring moří, cestovní ruch, životní prostředí, výzkum atd. Akční plán, který Komise předložila v říjnu 2007, definuje její rámec a hlavní cíle. Integrovaná námořní politika usiluje o dosažení co nejvyšší míry udržitelného využívání moří a oceánů, přičemž zároveň umožňuje růst námořního hospodářství a pobřežních regionů.

Viz také

  • Další informace naleznete na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro námořní záležitosti a rybolov (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky