RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Havsfrågor och fiske

Havsfrågor och fiske

EU:s kustlinje är 70 000 km lång. De havsnära områdena i EU bidrar med ungefär 40 % av BNP och ungefär 40 % av EU:s befolkning bor i dessa områden. Den gemensamma fiskeripolitiken har samma rättsliga grund som den gemensamma jordbrukspolitiken. På grund av skillnaderna mellan de båda sektorerna har man ändå utformat en särskild politik för fiskeriprodukter. Målen för den gemensamma fiskeripolitiken är att skydda bestånden mot överfiske, ge en inkomstgaranti för fiskarna, skapa regelbundna leveranser till konsumenter och bearbetningsindustri till rimliga priser och trygga ett hållbart utnyttjande av levande akvatiska resurser ur biologisk, miljömässig och ekonomisk synvinkel.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början