RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maritieme Zaken En Visserij

Maritieme Zaken En Visserij

Europa gaat prat op zowat 70 000 kilometer kust. De maritieme regio's van de Europese Unie zijn goed voor ongeveer 40 % van het BBP van de EU en herbergen ongeveer 40 % van haar bevolking. Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) hebben eenzelfde rechtsgrond gemeen.De verschillen tussen deze beide sectoren hebben er evenwel toe geleid dat voor de visserijproducten een specifiek beleid werd uitgewerkt. Het doel van het GVB is de visbestanden te beschermen tegen overbevissing, de vissers een gewaarborgd inkomen te verschaffen, de consument en de verwerkende industrie regelmatig, en tegen redelijke prijzen, met vis te bevoorraden, en vanuit biologisch, economisch en milieuoogpunt te zorgen voor een duurzame exploitatie van de visbestanden.

Zie ook

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven