RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A közös halászati politika reformja

A közös halászati politika (KHP) reformjának célja, hogy megteremtse a halak és a halászat, valamint az előbbiek létét megalapozó tengeri környezet jobb jövőjéhez szükséges feltételeket. A fenntarthatóság a javasolt reform középpontjában áll, és feladata, hogy véget vessen a halállományok túlhalászásának és kimerítésének. A fenntartható halászat olyan halászatot jelent, amelynél a kifogott mennyiségek nem veszélyeztetik a halállományok szaporodóképességét, és hosszú távon nagy hozamot biztosítanak. A reform a régiók vagy tengeri medencék szerinti halászati irányítás decentralizált megközelítésén alapszik. Fenntartható halászati egyezmények révén az Európai Unióban és világszerte egyaránt javítania kell az irányítási előírásokat.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye (2011. július 13.) – A közös halászati politika reformja [COM(2011) 417 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A közös halászati politika (KHP) reformja hozzájárul az Európa 2020 stratégiához. Ennek érdekében közre kell működnie a fenntartható és az inkluzív növekedésnek, a tengerparti térségek kohéziója növelésének és az ágazat erőteljes gazdasági teljesítményének megteremtésében.

A Bizottság javaslatainak középpontjában a fenntarthatóság és a hosszú távú megoldások állnak.

Védelem és fenntarthatóság

A többi állományra, fajra és ökoszisztémára gyakorolt jelentős káros hatások kiküszöbölését célzó halászati irányításnak köszönhetően – a „tengervédelmi stratégiáról” szóló keretirányelv rendelkezéseinek megfelelően – a KHP hozzájárulhat a tengeri környezet jó környezeti állapotának eléréséhez.

A KHP reformjának keretében elfogadott intézkedéseknek az Európai Unió által tett nemzetközi kötelezettségvállalásokkal összhangban 2015-ig biztosítaniuk kell a legnagyobb fenntartható hozam elérését. A legnagyobb elérhető fogásmennyiség nem veszélyeztetheti az állományok fenntarthatóságát. Épp ellenkezőleg, elő kell segítenie a halpopuláció méretének és legnagyobb hozamának fenntartását.

A tervezett intézkedések ezenkívül a következőket érintik: a felesleges fogásmennyiség tengerbe történő visszadobásának megszüntetése, a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeken alapuló, hosszú távú gazdálkodási tervek, valamint a megbízható és teljes körű információk gyűjtésének és a szakpolitikák kidolgozásához történő rendelkezésre bocsátásának javítása.

A halászat és az akvakultúra jövője

A KHP feladata, hogy erőteljes, életképes, versenyképes és vonzó iparággá tegye a halászatot és az akvakultúrát. A gazdasági életképesség növelése és a túlzott halászati kapacitás megszüntetése érdekében a Bizottság a nagyméretű hajókra vonatkozó átruházható halászati koncessziók rendszerének bevezetésére tesz javaslatot. E rendszer keretében egyes gazdasági szereplők megvásárolhatnák más, az ágazatot elhagyni kívánó gazdasági szereplők jogait. A rendszer közfinanszírozást nem igényel. Mindemellett lehetővé tenné a bevételek növelését és új munkahelyek teremtését.

Létrejöhetnének a kisüzemi halászati területeket, illetve a fenntartható akvakultúrát támogató intézkedések is.

A fogyasztók tájékoztatása

A fogyasztók pontosabb tájékoztatást kapnak majd az általuk vásárolt termékek minőségéről és fenntartható jellegéről. A címkézésen többek között feltüntethetők a környezetbarát jellegre vonatkozó kijelentések vagy a különleges gyártási módszerekre utaló jelölések.

A halászati szervezetek tevékeny szerepet kapnak tagjaik halászati tevékenységének tervezésében, és fontosabb szerepet töltenek be a piacok célzottabb ellátásának biztosításában és a halászok nyereségének növelésében.

Jobb irányítás a regionalizáció révén

A reformnak előnyben kell részesítenie a regionális és helyi igényekhez igazodó megoldásokat, hogy fokozottabban figyelembe vegye a különböző tengeri medencék sajátosságait. Az általános szakpolitikai elvekkel és célkitűzésekkel kapcsolatos főbb döntéseket minden esetben uniós szinten hozzák meg. A tagállamok ugyanakkor – a Bizottság ellenőrzése mellett – elfogadhatnak más halászati irányítási intézkedéseket. A hatékony gazdálkodás érdekében a tagállamok például technikai védelmi intézkedéseket és a visszadobás visszaszorítását célzó intézkedéseket fogadhatnak el, hogy ezeket nemzeti jogszabályok által végrehajtsák.

A Bizottság a regionális megközelítés keretében az állományvédelmi politikával összefüggő tanácsadás területén bővíteni kívánja a tanácsadó testületek szerepét. Tekintettel az akvakultúra-ágazat sajátos jellegére, a Bizottság új, az akvakultúrával foglalkozó tanácsadó testület létrehozását javasolja.

Pénzügyi támogatás

A köztámogatásnak a tevékenységek egészére ki kell terjednie. A finanszírozás egésze leegyszerűsödik, és attól fog függni, hogy az ágazati szereplők teljesítenek-e bizonyos (elsősorban fenntarthatósági) feltételeket. Sor kerül a közös piacszervezés keretében működő intervenciós rendszer korszerűsítésére is. Az intervenciós árakat a jövőben decentralizált módon, megfelelő szinten fogják rögzíteni, elkerülendő, hogy az árak fenntartása érdekében a felesleges halakat elpusztítsák.

Külső dimenzió

Az Unió külső tevékenységeinek célja a tengeri ökoszisztémák fenntarthatóságának és védelmének biztosítása. E tevékenységek elsősorban a tudományos ismeretek megosztását és a meghozott szabályok tiszteletben tartását ösztönző együttműködés megerősítésén alapulnak, többek között a jogellenes halászat elleni küzdelem terén.

Az Uniónak tevékenyebb szerepet kell vállalnia a regionális halászati gazdálkodási szervezetekben, a nemzetközi szervezetekben és a harmadik országokkal kialakított kapcsolataiban.

Az Unión kívüli országokkal megkötött fenntartható halászati egyezményeknek nagyobb hangsúlyt kell helyezniük a tengeri erőforrásokkal való megfelelő gazdálkodásra, a tudományos ismeretek javítására és egy magas színvonalú irányítási keretrendszer létrehozására.

Háttér

A reform egy 2010 végén lezárult széles körű nyilvános konzultáció eredményeképpen jött létre. Az érdekeltek észrevételeit felhasználták a reformcsomag kidolgozásához, amely az alábbiakat foglalja magában:

  • a KHP főbb szabályait meghatározó új rendeletre irányuló jogalkotási javaslat (amely a 2371/2002/EK rendelet helyébe lép);
  • a piacpolitikáról szóló rendeletre irányuló jogalkotási javaslat (amely a 104/2000/EK rendelet helyébe lép);
  • az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló új rendelete irányuló jogalkotási javaslat;
  • a KHP külső dimenziójáról szóló közlemény; és
  • a 2371/2002/EK tanácsi rendeletről szóló jelentés, különös tekintettel annak a „Védelem és fenntarthatóság” és „A halászati kapacitás módosítása” című fejezeteire, valamint a flottának a parttól számított 12 tengeri mérföldön belüli vizekhez való hozzáférésének korlátozásáról szóló 17. cikkének (2) bekezdésére.
Utolsó frissítés: 03.12.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére