RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A halászati ágazatban tevékenykedő kkv-k állami támogatása

A Bizottság a kisés középvállalkozások (kkv-k) gazdasági tevékenységének fejlődését új csoportmentességi rendelet elfogadásával támogatja a halászati ágazatban. E rendelet megállapítja, hogy bizonyos állami támogatások összeegyeztethetők a versenyszabályokkal és a közös halászati politikával. Ezek a támogatások mentességet élveznek a tájékoztatási kötelezettség alól. Mindazonáltal a tagállamoknak közzététel céljából egy összefoglaló adatlapot kell küldeniük a Bizottságnak.

JOGI AKTUS

A Bizottság 736/2008/EK rendelete (2008. július 22.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet a halászati ágazatban tevékenykedő kis- és középvállalkozások (kkv-k) részére nyújtott támogatásokra vonatkozik. Ezek a támogatások mentesülnek az eseti vizsgálat alól, amennyiben megfelelnek az Európai Halászati Alap (EHA) és a halászati iránymutatások rendelkezéseinek.

E rendelet értelmében a következő támogatások mentesített támogatások:

 • támogatások halászati tevékenységek végleges beszüntetésére;
 • társadalmi és gazdasági intézkedések finanszírozására nyújtott támogatások;
 • támogatások az akvakultúra területén való termelő beruházásokra;
 • támogatások a vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedésekre;
 • közegészségügyi és állat-egészségügyi intézkedésekre nyújtott támogatások;
 • belvízi halászatra nyújtott támogatások;
 • halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására és forgalmazására nyújtott támogatások;
 • támogatások közös fellépésekhez. Ezek a támogatások olyan közös érdekű intézkedéseket finanszíroznak, amelyeket a szereplők vagy termelői szervezetek, vagy a tagállamok által elismert egyéb szervezetek támogatásával hajtanak végre;
 • olyan támogatások, amelyek a vízi növény- és állatvilág védelmét és fejlesztését szolgálják;
 • kikötőkbe, kirakodóhelyekbe és halászati menedékhelyekbe való befektetésre nyújtott támogatások;
 • új piacok kialakításához és promóciós kampányokhoz nyújtott támogatások;
 • kísérleti projektekre nyújtott támogatások;
 • halászhajók más célra való alkalmazásra történő átalakítására nyújtott támogatások;
 • technikai segítségnyújtásra nyújtott támogatások.

E rendelet nem vonatkozik az alábbiakra:

 • olyan támogatások, amelyeknek összegét a forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján állapították meg;
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez nyújtott támogatások;
 • nemzeti termékeket az importált termékek rovására előnyben részesítő támogatások;
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez vagy szerkezetátalakításához nyújtott támogatások;
 • olyan támogatások, amelyeknek kedvezményezettjére valamely korábbi, támogatás visszafizetésére kötelező bizottsági határozat van érvényben, amely a támogatást tiltottnak és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.

A tagállamnak biztosítania kell, hogy az általa nyújtani kívánt támogatás nem hat az általános érdekkel ellentétesen a kereskedelmi feltételekre. Az odaítélt támogatás nem tartozik az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EK-Szerződés) 88. cikkének (3) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettség hatálya alá. Ezzel szemben a tagállamnak be kell nyújtania az I. mellékletben szereplő összefoglaló adatlapot a Bizottságnak elektronikus formátumban az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzététel céljából.

A támogatás összege kedvezményezettenként és évenként nem haladhatja meg az 1 millió EUR-t vagy támogatható projektenként a 2 millió EUR-t.

Az e rendeletben szereplő mentesített támogatások halmozhatók ugyanilyen típusú egyéb támogatásokkal, amennyiben a halmozott támogatások támogatható összege az előzőleg megállapított maximális összeghatáron belül marad.

Ez a rendelet csak az ösztönző hatással bíró támogatásokat mentesíti. Egy támogatás akkor tekinthető ösztönző hatásúnak, ha a kedvezményezett olyan tevékenységet vagy projektet valósít meg, amelyre normál piaci körülmények között nem vállalkozna. Az ösztönző hatás elismerése érdekében a kedvezményezettnek a támogatás iránti kérelmet a projekttel vagy tevékenységgel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt kell benyújtania.

A tagállamok évente elektronikus formában készített jelentést nyújtanak be a Bizottságnak. A benyújtott információk alapján ellenőrizhetőnek kell lennie, hogy a mentesített támogatások megfelelnek az átláthatóság és mentesség követelményeinek.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

736/2008/EK bizottsági rendelet

2008.8.18.–2013.12.31.

HL L 201., 2008.7.30.

Utolsó frissítés: 10.09.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére