RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Állami támogatások: iránymutatás

A Bizottság új iránymutatást dolgozott ki a halászati és akvakultúra-ágazat állami támogatásainak értékelésére vonatkozóan. Elfogadása célja az ezen a területen nyújtott állami támogatásokra vonatkozó előírások összehangolása az Európai Halászati Alapról (EHA) szóló 1198/2006/EK rendelettel, amely új keretet ad a halászati ágazatban nyújtott strukturális támogatásoknak a 2007–2013 közötti időszakra. Az új iránymutatás 2008. április 1-jétől alkalmazandó.

JOGI AKTUS

Iránymutatás a halászati és akvakultúra-ágazat számára nyújtott állami támogatások vizsgálatához [Hivatalos Lap C 84., 2008.4.3.].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az állami támogatásokat elvileg megtiltja az Európai Közösséget létrehozó szerződés, mivel tisztességtelen verseny teremtésére adnak lehetőséget a belső piacon. Mindazonáltal eltérések engedélyezhetők. Az eltéréseket a Bizottság a halászati és akvakultúra-ágazatra vonatkozó ezen iránymutatás keretében szabályozza.

Az iránymutatás a halászati ágazatra, valamint a vízi erőforrásoknak és az akvakultúrának az ezekből eredő termékek előállítása, feldolgozása és forgalmazása révén történő kiaknázására vonatkozik.

Ez az iránymutatás az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti, támogatást képező valamennyi intézkedésre vonatkozik, amelyet állami forrásokból közvetlenül vagy közvetve bármilyen formában finanszíroznak.

Az állami támogatásokra vonatkozóan az EK-Szerződés 87–89. cikkében megállapított szabályoknak a halászati és akvakultúra-ágazatra történő alkalmazása nem vonatkozik a tagállamoktól az Európai Halászati Alap (EHA) által társfinanszírozott és az operatív program részeként szereplő műveletekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulására.

A tagállamoknak be kell jelenteniük a Bizottságnak, hogy állami támogatást kívánnak nyújtani, hogy a Bizottság meggyőződhessen arról, hogy az állami támogatási terv összeegyeztethető a közösségi szabályokkal. Az állami támogatásoknak szem előtt kell tartaniuk a versenypolitika és a közös halászati politika célkitűzéseit. Egyik támogatás sem lehet védő jellegű, valamint nem ítélhető oda olyan tevékenységhez, amelyeknek végrehajtását a kedvezményezett már elkezdte. A közeljövőben elfogadandó (a 2006. december 31-ig hatályos 1595/2004/EK rendelet helyébe lépő) mentességi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő támogatások, valamint a képzési, kutatási vagy foglalkoztatásra nyújtott támogatások mentesülhetnek a bejelentési kötelezettség alól.

A tagállamnak a támogatás összegét és intenzitását kell bejelentenie. A támogatási rendszerek időtartamát legfeljebb tíz évre kell korlátozni. A lejárat előtt két hónappal lehet kérni a rendszer hosszabbítását. Ebben az esetben a tagállamnak meg kell indokolnia és be kell jelentenie a meghosszabbítást. Amennyiben a kedvezményezettről bebizonyosodik, hogy nem tartja be a közös halászati politika szabályait, a támogatást a jogsértés súlyosságának megfelelő arányban vissza kell fizetni.

A Bizottság megállapítja, hogy a halászati termékeknek a Közösségen belüli vagy kívüli exportjára vagy kereskedelmére irányuló állami támogatás összeegyeztethetetlen a közös piaccal.

A regionális támogatásról szóló iránymutatások nem alkalmazandók a halászati és akvakultúra-ágazatra.

A közös piaccal összeegyeztethető állami támogatások:

  • mentességi rendelet hatálya alá tartozó intézkedésekre nyújtott támogatások;
  • egyes horizontális iránymutatások hatálya alá tartozó támogatások (nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatások);
  • A halászhajók felszerelésére és korszerűsítésére irányuló támogatások csak akkor tekinthetők a közös piaccal összeegyeztethetőnek, amennyiben a hajó ötéves vagy annál régebbi, és amennyiben a fedélzet biztonsága, a munkakörülmények, a higiénia, a termékminőség, az energiahatékonyság és a szelektivitás javítására irányulnak anélkül, hogy növelnék a halászhajó halfogási kapacitását. A támogatások nem haladhatják meg a 2006/1198/EK rendelet II. mellékletében rögzített teljes összeget;
  • olyan támogatások, amelyek a természeti csapások vagy egyéb rendkívüli események által okozott kár helyreállítására irányulnak;
  • a tonhalra vagy tonhalhoz hasonló fajokra halászó közösségi vizeken kívül működő közösségi halászhajókra vonatkozó adókedvezmény és a munkával kapcsolatos költségek;
  • adójellegű díjakon keresztül finanszírozott támogatás;
  • a legkülső régiókra vonatkozó különleges támogatások;
  • az egyértelműen a közös halászati politika célkitűzéseit megvalósító egyéb intézkedésekre irányuló támogatások.

Ezen iránymutatás 2008. április 1-jétől alkalmazandó valamennyi, e dátum után bejelentett állami támogatásra.

Utolsó frissítés: 15.07.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére