RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A halászati ágazatnak nyújtott de minimis támogatások

A halászati ágazatban ez a rendelet váltja fel a mezőgazdasági és halászati ágazat korábbi szabályait megállapító 1860/2004/EK rendeletben foglalt, a de minimis támogatásokra vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

A 875/2007/EK rendelet (2007. július 24.) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. cikkének (1) bekezdése kimondja, hogy ha e szerződés másként nem rendelkezik, a közös piaccal összeegyeztethetetlen a bármilyen formában nyújtott állami támogatás, mivel az torzíthatja a versenyt.

A 994/98/EK rendelet 2. cikke szerint azonban a Bizottság úgy dönthet, hogy bizonyos támogatások nem felelnek a meg a 87. cikkben foglalt valamennyi feltételnek, és ezért mentesülnek a bejelentési eljárás alól.

A szállítási, mezőgazdasági és halászati ágazaton kívül valamennyi gazdasági ágazatra vonatkozó általános de minimis rendelet (a 69/2001/EK rendelet) 2004-ben történt elfogadásához hasonlóan a Bizottság 2004-ben elfogadott egy, a mezőgazdaságra és a halászatra vonatkozó közös de minimis rendeletet (a 1860/2004/EK rendelet), most pedig egy újabbat, amely kifejezetten a halászati ágazatra vonatkozik.

A de minimis támogatásokra vonatkozó felső határ

A halászati ágazatra vonatkozó de minimis összeghatárt bármely hároméves időszak alatt és kedvezményezett vállalkozásonként 30 000 euróban állapították meg, feltéve, hogy a vállalkozásoknak nyújtott támogatások teljes összege nem éri el az ágazat éves nemzeti termelésének 2,5%-át.

Hatály

A de minimis támogatásoknak átláthatóaknak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy előzetesen pontosan kiszámítható e támogatások támogatástartalma anélkül, hogy kockázatelemzést kellene végezni. A tőkeinjekciókból álló támogatás ezért nem tekintendő átláthatónak, ha a tőkeinjekció átlépi a de minimis támogatásokra vonatkozó felső határt.

A rendelet a halászati termékek előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozó valamennyi vállalkozásra alkalmazandó.

A rendelet nem alkalmazandó:

  • azokra a támogatásokra, amelyek összegét a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;
  • az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez nyújtott támogatásokra;
  • az importárukkal szemben a hazai áruk felhasználásához kötött támogatásokra;
  • a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak megmentésükhöz vagy szerkezetátalakításukhoz nyújtott támogatásokra;
  • a halászati kapacitás növelésére irányuló támogatásra, kivéve, ha az adott támogatás a főfedélzet modernizációjára irányul;
  • halászhajók vásárlására, illetve építésére irányuló támogatásra.

Ellenőrzés

A de minimis támogatást nyújtó tagállamnak szigorúan ellenőriznie kell a nyújtott támogatásokat.

A tagállamnak írásban értesítenie kell a célvállalkozást a támogatás összegéről. Ezenkívül a támogatás nyújtását megelőzően be kell szereznie a vállalkozás nyilatkozatát az elmúlt két pénzügyi évben, illetve a folyó pénzügyi évben kapott egyéb de minimis támogatásokról.

Nem alkalmazandók azonban a fent említett feltételek, ha a tagállam központi nyilvántartást vezet a halászati ágazatban nyújtott de minimis támogatásokról, és az valamennyi kért információt tartalmazza. Ehhez a nyilvántartásnak három pénzügyi évet átfogó időszakot kell felölelnie.

A tagállam kizárólag akkor nyújthat támogatást az érintett vállalkozásnak, ha e támogatással a vállalkozás által kapott támogatások teljes összege nem lépi túl az adott pénzügyi időszakra meghatározott összeghatárt.

A tagállamok ezenkívül rögzítik és összeállítják mindazokat az információkat, amelyek segítségével a Bizottság megállapíthatja, hogy betartották-e a rendeletben megállapított feltételeket. Az iratokat tíz pénzügyi éven át megőrzik. A Bizottság írásbeli kérelmére a tagállamok megküldik számára a Bizottság által szükségesnek tartott valamennyi információt.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés - Hatályvesztés időpontjaAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

A 875/2007/EK rendelet

2007.8.1.–2013.12.31.

HL L 193., 2007.7.25.

Utolsó frissítés: 27.05.2008
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére