RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A közös halászati politikához kapcsolódó pénzügyi intézkedések tökéletesítése

Ez a rendelet átlátható és hatékony szerkezetet teremt a közös halászati politika (KHP) alkalmazásához kapcsolódó közösségi pénzügyi beavatkozások végrehajtásához. Ezek a beavatkozások főként a KHP szabályainak végrehajtását és ellenőrzését, az óvintézkedéseket, az adatgyűjtést, a tudományos szakvélemények javítását, az irányítást, a halászati források fenntarthatóságára irányuló nemzetközi egyezmények tiszteletben tartását, valamint a tengerjoghoz kapcsolódó intézkedések végrehajtását érintik.

JOGI AKTUS

A Tanács 861/2006/EK rendelete (2006. május 22.) a közös halászati politika végrehajtására és a tengerjogra vonatkozó közösségi pénzügyi intézkedések létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tanács ezzel a rendelettel úgy határozott, hogy a közös halászati politika (KHP) végrehajtásának és ellenőrzésének keretében javítja a pénzügyi beavatkozások hatékonyságát.

Elsődleges célok

A KHP végrehajtásához pénzügyi intézkedéseket terveznek. A pénzügyi beavatkozások az alábbi területeket érintik:

  • a halászati tevékenységek ellenőrzésének és a KHP intézkedései alkalmazásának tökéletesítése. A tagállamok javát szolgáló pénzügyi beavatkozások célja a halászat ellenőrzésére irányuló nemzeti programok hiányosságainak kompenzálása, valamint szembeszállás a halállomány csökkenésével. Cél az ellenőrzésre vonatkozó intézkedések összehangolása, különös tekintettel a nemzeti vizsgálati és felügyeleti rendszerek Közösségi Halászati Ellenőrző Ügynökség illetékességi körében történő létrehozásával;
  • adatgyűjtés és a tudományos tanácsadás javítása. A tagállamok javát szolgáló pénzügyi beavatkozások célja kiegészítő információk nyújtása a halállomány értékeléséhez. Az adatkezelés együtt jár az információgyűjtéssel és az ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtásához szükséges valamennyi fél bevonásával. A közösségi alapok olyan teljes adatbázisok felállításának támogatására szolgálnak, amelyeket a tagállamok rendszeresen frissítenek;
  • nemzetközi kapcsolatok. A pénzügyi beavatkozások elősegítik a halászati megállapodások megkötését harmadik országokkal, az ENSZ-szel történő együttműködést, valamint partnerségi megállapodások megkötését ebben az ágazatban. Ezeknek az alapoknak a célja, hogy a Közösség részt vegyen a halászati szektorban történő új nemzetközi szervezetek és/vagy új nemzetközi normák felállítását, valamint a halállomány megőrzését célzó munkák előkészítésében;
  • a KHP irányítása. A rendelet előirányozza a halászati és akvakultúra-ágazati tanácsadó bizottsággal (ACFA), valamint a regionális tanácsadó testületekkel kapcsolatos költségek, valamint a regionális tanácsadó testületek létrehozásával kapcsolatos működési költségek finanszírozását.

A közösségi alapok elosztása

A különböző tevékenységek finanszírozása a 2007–2013 közötti időszakra érvényes pénzügyi tervnek megfelelően történik. Ezek a tevékenységek részesülnek a közösségi alapból, mivel hozzájárulnak a halállomány hosszú távú egyensúlyának biztosításához.

Az éves előirányzatokat a pénzügyi keretek között a költségvetési hatóság engedélyezi. Az e rendelet keretében finanszírozott intézkedések nem részesülhetnek támogatásban más közösségi pénzügyi forrásokból. A Bizottság gondoskodik a csalás, korrupció és bármilyen egyéb illegális tevékenység elleni megelőző ellenőrző intézkedések végrehajtásáról, és szabálytalanság megállapítása esetén kilátásba helyezi az összeg visszafizettetését.

Ezeket az intézkedéseket rendszeres monitoringnak vetik alá. A Bizottság gondoskodik a finanszírozott intézkedések rendszeres, független és külső értékeléséről.

E rendelet alapján a Bizottság legkésőbb 2011. március 31-ig a Parlament és a Tanács elé terjeszt egy időközi értékelő jelentést az elért eredményekről és a közösségi alapokból finanszírozott intézkedések végrehajtásának monitoringjáról. Legkésőbb 2012. augusztus 30-ig egy közleményt terjeszt elő az intézkedések folytatásáról.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépés – ÉrvényességAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
861/2006/EK tanácsi rendelet

2007.1.1.–2013.12.31.

HL L 160., 2006.6.14.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1078/2008/EK rendelete (2008. november 3.) a halászati alapadatok gyűjtése és kezelése során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EKtanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 295., 2008.11.4.].
Ez a rendelet rögzíti a Közösség pénzügyi részvételét a tagállamok halászati ágazatban történő adatgyűjtésével és az adatbázis karbantartásával kapcsolatosan felmerülő költségeiben. A tagállamoknak nemzeti programjukat érintő éves költségvetési előrejelzésüket értékelés céljából be kell nyújtaniuk a Bizottságnak. A Bizottság az értékelés végrehajtásához további pontosításokat kérhet a tagállamoktól a költségekkel kapcsolatban. A tagállamoknak a pontosításokat a Bizottság felkérése után 15 napon belül be kell nyújtaniuk. A támogatható kiadások a következők: adatgyűjtéssel kapcsolatos tevékenységek (mintavételi helyszínekkel kapcsolatos adatok gyűjtése, kereskedelmi halászat és a hobbihorgászat tengeri megfigyelése, tengerkutatási felmérések), adatkezelési tevékenységek (adatbázis létrehozása és honlapkészítés, adattárolás, minőség-ellenőrzés és validálás, feldolgozás stb.) és az adatfelhasználással kapcsolatos tevékenységek (adatok előállítása és tudományos elemzés támogatására való felhasználásuk, biológiai paraméterek értékelése és az állományértékelésre, bioökonómiai modellezésre és a kapcsolódó tudományos elemzésre szolgáló adatállományok készítése). Az első nemzeti program a 2009–2010 közötti időszakot fedi le.

A Bizottság 391/2007/EK rendelete (2007. április 11.) a közös halászati politika megfigyelési és ellenőrzési rendszereinek megvalósítása során felmerült tagállami kiadások tekintetében a 861/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 97., 2007.4.12.].
Ez a rendelet tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek mellett a Bizottság finanszírozza a tagállamoknak a KHP előírásainak végrehajtásával kapcsolatosan felmerülő költségeit a 2007–2013 közötti időszakban. A pénzügyi támogatáshoz a tagállamoknak minden év január 31-ig be kell jelenteniük ellenőrzési programjukat. A támogatható projektek költsége általában meghaladja a 40 000 EUR-t. A projekteket az éves programban rögzített határidőn belül végre kell hajtani, és időközi értékelést, valamint záróbeszámolót kell készíteni róluk, amelyeket valamennyi tagállam a Bizottságnak nyújt be. Ezenkívül bizonyos kiegészítő feltételeknek is meg kell felelni az új technológiákba történő befektetések esetén, valamint a hajók vásárlására és korszerűsítésére, valamint a képzési és csereprogramokra vonatkozó projektek esetén.

Utolsó frissítés: 04.02.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére