RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Organisation och finansiering av fiskerisektorn

Havsfrågor och fiske

Den gemensamma fiskeripolitiken bygger på en gemensam organisation av marknaden som inrättades i oktober 1970. Syftet med den gemensamma organisationen av marknaden är att hitta en rättvis balans mellan utbud och efterfrågan för att gynna både fiskare och konsumenter inom EU. I och med denna inrättas gemensamma saluföringsnormer, ett system för att stabilisera priserna och regler för handel med tredjeländer. Europeiska fiskerifonden (FEP) gör det möjligt att ta itu med överkapaciteten i fiskeflottorna, företagens stora skulder, tekniska begränsningar och anpassningar i fråga om hygien, hälsa, produktkvalitet och arbetsmiljö ombord på fartygen.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början