RSS
Abecedný register

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Organizácia a financovanie odvetvia rybného hospodárstva

Námorné záležitosti a rybné hospodárstvo

Spoločná rybárska politika (SRP) bola založená na spoločnej organizácii trhov (SOT) od októbra 1970. Cieľom SOT je nájsť rovnováhu medzi ponukou a dopytom v záujme európskych rybárov a spotrebiteľov. Zavádzajú sa ňou marketingové normy, systém stabilizácie cien a pravidlá obchodovania s tretími krajinami. Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFRH) umožňuje nachádzať riešenia nadbytočnej kapacity flotíl, zadlženosti podnikov, technických obmedzení a úprav týkajúcich sa hygieny, zdravia, kvality výrobkov a bezpečnosti na plavidlách.

Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok