RSS
Alfabetische index

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Organisatie en financiering van de visserijsector

Maritieme Zaken En Visserij

Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is sedert oktober 1970 gebaseerd op een gemeenschappelijke ordening der markten. Deze gemeenschappelijke ordening der markten beoogt het juiste evenwicht te vinden tussen aanbod en vraag, zowel in het belang van de Europese vissers als in het belang van de Europese consumenten. In het kader van deze gemeenschappelijke ordening der markten zijn handelsnormen, een regeling voor prijsstabilisering en regels voor het handelsverkeer met derde landen ingevoerd. Een Europees Visserijfonds (EVF) laat toe het hoofd te bieden aan de overcapaciteit van de vissersvloot,de schuldenlast van de ondernemingen, de technische beperkingen en de vereiste aanpassingen op het vlak van hygiëne, gezondheid, productkwaliteit en arbeidsveiligheid aan boord.

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven