RSS
Abecední rejstřík

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Organizace a financování odvětví rybolovu

Námořní záležitosti a rybolov

Společná rybářská politika (SRP) je od října 1970 založena na společné organizaci trhů (SOT). Tato společná organizace trhů si klade za cíl najít správnou rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou v zájmu evropských rybářů a spotřebitelů. Zavádí obchodní normy, systém stabilizace cen a pravidla pro obchod se třetími zeměmi. Evropský rybářský fond (ERF) umožňuje nalézat řešení pro nadbytečné kapacity flotily, předlužení podniků, technická omezení a úpravy týkající se hygieny, zdraví, jakosti produktů a bezpečnosti na palubě plavidla.

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky